Рекомендації

для роботи з обдарованими учнями

в історико – філологічному напрямку здібностей.

/Files/images/dlya_lenochki/590.jpg

І.Рекомендації для створення соціально – сприятливих умов розвитку обдарованих учнів.

1.Створення сприятливих фізіологічних умов, а саме:

а)забезпечення стану стабільності і спокою;

б) усунення факторів, які відволікають.

2. Створення атмосфери розуміння і чуйності.

3. У взаємостосунках дорослим дотримуватися особистісно – орієнтованих підходів, а саме:

а) відрізняти вчинок від особистісних якостей учня;

б) не припускати авторитарного нав’язування своєї думки і суджень.

в) уникати засудження, мати мотив позитивної установки на учня.

ІІ. Рекомендації для розвитку інтелектуальної сфери і творчого росту обдарованих учнів.

1. Сприяти розвитку пізнавальних інтересів пріоритетного напрямку, при цьому створювати сприятливий фон щодо інших предметів основного програмного курсу.

2. Формувати й розвивати конвергентне мислення на основі розвитку ораторського мистецтва, риторики, досліджень різного типу, на основі встановлення причинно – наслідкових зв’язків, пошуково – дослідницької роботи, умінь і журналістських навичок, складання ігрових програм, пошуку різних форм діяльності.

3.Формувати і розвивати дивергентне мислення на основі уміння емпатійно вживатися в образ героїв, предметів, подій, написання творів, есе, роздумів тощо від імені героя; на основі уміння інсценувати художні твори, описування емоційно – художньої сфери; на основі поєднання і створення нових образів через збагачення власного досвіду знань і почуттів, завдяки розкриттю всіх каналів доступу інформації. Залучати до «мозкових атак», дискусій із метою уміння сприймати різні погляди.

4. Практикувати індивідуальні творчі роботи зі складання прогнозів моделей досліджень художньо – естетичних, історико – правових проблем.

ІІІ. Рекомендації для розвитку й формування сприятливих міжособистісних стосунків у колективі.

1. Формувати адекватну самооцінку.

2. Формувати комунікативні навички на основі гуманітарних знань.

3. Сприяти формуванню доброзичливої атмосфери в класі щодо обдарованих учнів.

Кiлькiсть переглядiв: 1242