Навчальні плани Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17

імені Саражана В.Г.

2022-2023 н.р.Навчальний план для 6-9 класів

Миколаївської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 17 імені Саражана В.Г.

Миколаївської міської ради Миколаївської області

2022-2023 навчальний рік

(таблиця № 10 наказ МОН України від 20.04.18 № 405)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
6 Б 7 Б 8 А 9 А,Б
Мови і літератури Українська мова 3,5+0,5 2,5 2 2
Українська література 2 2 2 2
Перша іноземна мова (англійська) 2 2 2 2
Друга іноземна мова (німецька) 2 2 2 2
Зарубіжна література 2 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1 1 1,5 +0,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1 1
Правознавство 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1
Образотворче мистецтво 1 1
Мистецтво 1 1
Математика Математика 4
Алгебра - 2 2 2
Геометрія - 2 2 2
Природознавство Природознавство - -
Географія 2 2 2 1,5
Біологія 2 2 2 2
Фізика - 2 2 3
Хімія - 1,5 2 2
Технології Трудове навчання 2 1 1 1
Інформатика 1 1 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3

Разом

27,5+3+0,5

29+3

29,5+3+

0,5

31+3

Гранично допустиме навантаження на учня 31 32 33 33
Всього 31 32 33 34

Директор школи А.Г. Панченко


Навчальний план для 5-х класів

Нової української школи

Миколаївської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 17 імені Саражана В.Г.

Миколаївської міської ради Миколаївської області

2022-2023 навчальний рік

(додаток № 3 наказ МОН України від 19.02.21 № 235)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
Мовно - літературна Українська мова 4
Українська література 2
Німецька мова 2
Англійська мова 3,5
Зарубіжна література 1,5
Громадянська та історична Вступ до історії України та громадянської освіти 1
Мистецька Інтегрований курс «Мистецтво» 2
Математична Математика 5
Природнича Інтегрований курс «Пізнаємо природу» 2
Соціальна і здоров'язбережувальна Інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут» 1
Етика 0,5
Технологічна Технології 2
Інформатична Інформатика 1,5
Фізична культура Фізична культура 3

Разом

28+3

Гранично допустиме навантаження на учня 28
Всього 28+3

Директор школи А.Г. Панченко


Навчальний план для 6 А, 7 А класів

Миколаївської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 17 імені Саражана В.Г.

Миколаївської міської ради Миколаївської області,

який працює за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»

2022-2023 навчальний рік

(додаток № 3, наказ МОН України від 03.02.2021 № 140)

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класі
6 А 7 А
Українська мова 4 3
Українська література 1,5 1,5
Перша іноземна мова (англійська) 5 5
Друга іноземна мова (німецька) 2 2
Зарубіжна література 0,5 0,5
Історія України 1 1
Всесвітня історія 1 1
Навчаємося разом 2 1
Математика 6
Алгебра 3,5
Геометрія 2,5
Природознавство. Твої фізичні відкриття 1
Біологія 2 2
Географія 2 2
Фізика 2
Хімія 2
Мистецтво 1 1
Технології 1 1
Інформатика 1 1
Фізична культура 3 3
Разом 31+3 32+3

Гранично допустиме навантаження на учня 31 32
Сумарна кількість навчальних годин (без урахування поділу на групи) 34 35

Директор школи А.Г. Панченко


Навчальний план для 5 А класу

Нової української школи

Миколаївської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 17 імені Саражана В.Г.

Миколаївської міської ради Миколаївської області

який працює за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»

2022-2023 навчальний рік

(додаток № 2 наказ МОН України від 14.07.2021 № 140 )

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 А
Мовно - літературна Українська мова 4
Українська література 2
Німецька мова 2
Англійська мова 4
Зарубіжна література 1
Громадянська та історична Україна і світ: вступ до історії України та громадянської освіти 1
Мистецька Мистецтво 1
Математична Математика 6
Природнича Пізнаємо природу. Моя планета Земля. 2
Пізнаємо природу. Твої фізичні відкриття. 1
Соціальна і здоров'язбережувальна Навчаємося разом 1
Технологічна Технології 1
Інформатична Інформатика 1
Фізична культура Фізична культура 3

Разом

30 +1

Гранично допустиме навантаження на учня 28
Всього 28+3

Директор школи А.Г. Панченко


Навчальний план 5 В клас

(для дітей із затримкою психічного розвитку)

Миколаївської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 17 імені Саражана В.Г.

Миколаївської міської ради Миколаївської області,

2022-2023 навчальний рік

(додаток № 16, наказ МОН України від 07.12.2021 р. № 1317)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класі
5 В
Мовно - літературна Українська мова 4
Українська література 2
Іноземна мова (англійська) 2
Зарубіжна література 1
Громадянська та історична Вступ до історії України та громадянської освіти 1
Математична Математика 5
Природнича Інтегрований курс «Пізнаємо природу» 2
Мистецька Інтегрований курс «Мистецтво» 2
Технологічна Технології 2
Інформатична Інформатика 1
Соціальна і здоров'язбережувальна Інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут» 1
Фізична культура Фізична культура 2

Разом

23+2

Корекційно-розвиткові заняття

Розвиток мовлення

1

Корекція розвитку

1

Лікувальна фізкультура (ритміка)

2

Гранично допустиме навантаження на учня 25
Всього 29

Директор школи Панченко А.Г.


Навчальний план 6 В класу

(для дітей із затримкою психічного розвитку)

Миколаївської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 17 імені Саражана В.Г.

Миколаївської міської ради Миколаївської області,

2022-2023 навчальний рік

(додаток № 16, наказ МОН України від 12.06.2018 р. № 627)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класі
6 В
Мови і літератури Українська мова 4
Українська література 2
Іноземна мова (англійська) 2
Зарубіжна література 1
Суспільствознавство Історія України 1
Всесвітня історія 1
Математика Математика 4
Природознавство Біологія 2
Географія 2
Мистецтво Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Технології Трудове навчання 3
Інформатика 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1
Фізична культура 2

Разом

28

Корекційно-розвиткові заняття

Розвиток мовлення

1

Корекція розвитку

1

Лікувальна фізкультура (ритміка)

2

Гранично допустиме навантаження на учня 28
Всього 32

Директор школи А.Г. Панченко


Навчальний план для 11 А класу

Миколаївської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 17 імені Саражана В.Г.

Миколаївської міської ради Миколаївської області

2022-2023 навчальний рік

( таблиця № 2, наказ МОН України від 20.04.2018 № 408,

зі змінами внесеними наказом МОН України від 28.11.2019 № 1493)

Навчальні предмети

11 А клас
Базові предмети
26
1
Українська мова
2+1
2
Українська література
2+ 0,5
3
Зарубіжна література
1
4
Англійська мова
2+1
5
Історія України
1,5+0,5
6
Всесвітня історія
1
7
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)
3+1
8
Біологія і екологія
2
9
Географія
1
10
Фізика і астрономія
4
11
Хімія
2
12
Фізична культура
3
13
Захист Вітчизни
1,5
14
Вибірково-обов’язкові предмети
3
Інформатика
1,5
Технології 1,5
Разом :
33
Гранично допустиме навантаження на учня 33

Директор школи: А.Г. Панченко


Навчальний план для 11 Б, 11 В класу

(вечірня форма здобуття освіти – очна форма)

Миколаївської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 17 імені Саражана В.Г.

Миколаївської міської ради Миколаївської області

2022-2023 навчальний рік

( таблиця № 2, 24, наказ МОН України від 20.04.2018 № 408,

зі змінами внесеними наказом МОН України від 28.11.2019 № 1493)

Навчальні предмети

11 Б,В клас
1
Українська мова
2+1
2
Українська література
2
3
Зарубіжна література
1
4
Англійська мова
3
5
Історія України
1+1
6
Всесвітня історія
1
8
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)
3+0,5
9
Біологія і екологія
1+1
10
Географія
1
11
Фізика і астрономія
1+1,5
12
Хімія
1
13
Інформатика
1
Разом :
Гранично допустиме навантаження на учня 23

Директор школи: А.Г. Панченко


Навчальні плани Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17

імені Саражана В.Г.

2021-2022 н.р.Навчальний план Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17 імені Саражана В.Г. 2021-2022 н.р. 1-А клас , який працює за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»

розроблений на виконання законів України «Про освіту» (в редакції від 09.08.2019), «Про повну загальну середню освіту», Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 (редакція від 16.08.2019), відповідно до висновку Державної служби якості освіти України про відповідність освітньої програми початкової школи науково-педагогічного проекту «Інтелект України» вимогам Державного стандарту початкової освіти, лист № 01/01-23/929 від 06.08.2020 «Щодо результатів експертизи освітньої програми». Відповідно наказу МОН України від 03.02.21 № 140 “Про внесення змін до наказу МОН України від 02.11.2016 № 1319”.

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
1-А
Мовно- літературна (українська мова) Українська мова 6
Математична Математика 3
Іншомовна освіта Іноземна мова (англійська) 2+1*
Мовно-літературна Я пізнаю світ 1 8
Математична 1
Природнича 1
Соціальна і здоров’язбережувальна 1
Громадянська та історична 1
Технологічна 1
Фізкультурна *** 1***
Мистецька 1
Інформатична -
Мистецька Мистецтво ** 1
Фізкультурна *** Фізична культура*** 2***
Разом 19 +3*** + 1*
Варіативна складова
Додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 23

Директор А.Г. Панченко


Навчальний план

Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17 імені Саражана В.Г. 2021-2022 н.р.

1Б клас (НУШ)

складений за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти (1-4 кл.),

розробленою під керівництвом

Савченко О.Я., затвердженою

наказом МОН України від 21.03.18 № 268

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
1-Б (НУШ)
Інваріантний складник
Мовно-літературна (українська мова) Українська мова (навчання грамоти) 7+1*
Іншомовна освіта Іноземна мова ( англійська) 2
Математична Математика 4
Природнича, громадянська, історична, соціальна,здоров’язбережувальна: Я досліджую світ 3
природнича, громадянська й історична 2
соціальна 0,5
і здоров’язбережувальна 0,5
Мистецька Мистецтво (інтегрований курс) 2
Технологічна Інформатична Дизайн і технології 1
Фізкультурна *** Фізична культура 3***
Усього 19 +1*+3***
Варіативна складова
Додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 20
Усього 23

Директор А.Г. Панченко


Навчальний план Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17 імені Саражана В.Г. 2021-2022 н.р. 2 - і класи, які працюють за науково-педагогічним проектом

«Інтелект України»

розроблений на виконання законів України «Про освіту» (в редакції від 09.08.2019), «Про повну загальну середню освіту», Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 (редакція від 16.08.2019), відповідно до висновку Державної служби якості освіти України про відповідність освітньої програми початкової школи науково-педагогічного проекту «Інтелект України» вимогам Державного стандарту початкової освіти, лист № 01/01-23/929 від 06.08.2020 «Щодо результатів експертизи освітньої програми». Відповідно наказу МОН України від 03.02.21 № 140 “Про внесення змін до наказу МОН України від 02.11.2016 № 1319”.

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
2-А 2-Б
Мовно- літературна (українська мова) Українська мова 6 6
Іншомовна освіта Іноземна мова (англійська) 3 3
Математична Математика 4 4
Мовно-літературна (літературна) Я пізнаю світ 1 8+1* 1 8+1*
Математична 1 1
Природнича 1 1
Соціальна і здоров’язбережувальна 1 1
Громадянська та історична 1 1
Технологічна 1 1
Фізкультурна *** 1*** 1***
Мистецька 1 1
Інформатична 1* 1*
Мистецька Мистецтво ** 1 1
Фізкультурна *** Фізична культура*** 2*** 2***
Разом 20+(3***) + 2* 20+(3***) + 2*
Варіативна складова
Додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 22
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 25

Директор А.Г. Панченко


Навчальний план

Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17 імені Саражана В.Г. 2021-2022 н.р.

2-В клас (НУШ)

складений за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти (1-4 кл.),

розробленою під керівництвом

Савченко О.Я., затвердженою

наказом МОН України від 21.03.18 № 268

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
2-В (НУШ)
Інваріантний складник
Мовно-літературна (українська мова) Українська мова 3,5+0,5*
Читання 3,5+0,5*
Іншомовна освіта Іноземна мова ( англійська) 3
Математична Математика 4
Природнича, громадянська, історична, соціальна,здоров’язбережувальна: Я досліджую світ 3
природнича, громадянська й історична 2
соціальна 0,5
і здоров’язбережувальна 0,5
Мистецька Мистецтво (інтегрований курс) 2
Технологічна Дизайн і технології 1
Інформатична Інформатика 1
Фізкультурна *** Фізична культура 3***
Усього 21 +1*+3***
Варіативна складова
Додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 22
Усього 25

Директор А.Г. Панченко


Навчальний план

Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17 імені Саражана В.Г. 2021-2022 н.р. 3-А клас, який працює за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»

розроблений на виконання законів України «Про освіту» (в редакції від 09.08.2019), «Про повну загальну середню освіту», Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 (редакція від 16.08.2019), відповідно до висновку Державної служби якості освіти України про відповідність освітньої програми початкової школи науково-педагогічного проекту «Інтелект України» вимогам Державного стандарту початкової освіти, лист № 01/01-23/929 від 06.08.2020 «Щодо результатів експертизи освітньої програми». Відповідно наказу МОН України від 03.02.21 № 140 “Про внесення змін до наказу МОН України від 02.11.2016 № 1319”.

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
3-А
Мовно- літературна (українська мова) Українська мова 6
Іншомовна освіта Іноземна мова ( англійська) 3
Математична Математика 4
Мовно-літературна ( літературна) Я пізнаю світ 1 8+1*
Математична 1
Природнича 1
Соціальна і здоров’язбережувальна 1
Громадянська та історична 1
Технологічна 1
Фізкультурна *** 1***
Мистецька 1
Інформатична 1*
Інформатична Інформатика 1
Мистецька Мистецтво ** 1
Фізкультурна *** Фізична культура*** 2***
Разом 22+(3***) + 1*
Варіативна складова
Додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 23
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 26

Директор А.Г. Панченко


Навчальний план

Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17 імені Саражана В.Г. 2021-2022 н.р.

3-Б клас (НУШ)

складений за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти (1-4 кл.),

розробленою під керівництвом

Савченко О.Я., затвердженою

наказом МОН України від 27.12.18 № 1461

(08.10.2019 № 1273 у новій редакції)Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
3-Б (НУШ)
Інваріантний складник
Мовно-літературна (українська мова) Українська мова 3,5+0,5*
Літературне читання 3,5+0,5*
Іншомовна освіта Іноземна мова ( англійська) 3
Математична Математика 5
Природнича, громадянська, історична, соціальна,здоров’язбережувальна: Я досліджую світ 3
природнича, громадянська й історична 2
соціальна 0,5
і здоров’язбережувальна 0,5
Мистецька Мистецтво (інтегрований курс) 2
Технологічна Дизайн і технології 1
Інформатична Інформатика 1
Фізкультурна *** Фізична культура 3***
Усього 22+3***+1*
Варіативна складова
Додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 23
Усього 26

Директор А.Г. Панченко


Навчальний план

Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17 імені Саражана В.Г. 2021-2022 н.р. 4-А клас, який працює за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»

розроблений на виконання законів України «Про освіту» (в редакції від 09.08.2019), «Про повну загальну середню освіту», Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 (редакція від 16.08.2019), відповідно до висновку Державної служби якості освіти України про відповідність освітньої програми початкової школи науково-педагогічного проекту «Інтелект України» вимогам Державного стандарту початкової освіти, лист № 01/01-23/929 від 06.08.2020 «Щодо результатів експертизи освітньої програми». Відповідно наказу МОН України від 03.02.21 № 140 “Про внесення змін до наказу МОН України від 02.11.2016 № 1319”.

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
4-А
Мовно- літературна (українська мова) Українська мова 6
Іншомовна освіта Іноземна мова ( англійська) 3
Математична Математика 4
Мовно-літературна ( літературна) Я пізнаю світ 1 8+1*
Математична 1
Природнича 1
Соціальна і здоров’язбережувальна 1
Громадянська та історична 1
Технологічна 1
Фізкультурна *** 1***
Мистецька 1
Інформатична 1*
Інформатична Інформатика 1
Мистецька Мистецтво ** 1
Фізкультурна *** Фізична культура*** 2***
Разом 22+(3***) + 1*
Варіативна складова
Додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 23
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 26

Директор А.Г. Панченко


Навчальний план

Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17 імені Саражана В.Г. 2021-2022 н.р.

4-Б клас (НУШ)

складений за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти (1-4 кл.),

розробленою під керівництвом

Савченко О.Я., затвердженою

наказом МОН України від 27.12.18 № 1461

(08.10.2019 № 1273 у новій редакції)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
4-Б (НУШ)
Інваріантний складник
Мовно-літературна (українська мова) Українська мова 3,5+0,5*
Літературне читання 3,5+0,5*
Іншомовна освіта Іноземна мова ( англійська) 3
Математична Математика 5
Природнича, громадянська, історична, соціальна,здоров’язбережувальна: Я досліджую світ 3
природнича, громадянська й історична 2
соціальна 0,5
і здоров’язбережувальна 0,5
Мистецька Мистецтво (інтегрований курс) 2
Технологічна Дизайн і технології 1
Інформатична Інформатика 1
Фізкультурна *** Фізична культура 3***
Усього 22+3***+1*
Варіативна складова
Додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 23
Усього 26

Директор А.Г. Панченко


Навчальний план

Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17 імені Саражана В.Г.

2021-2022 н.р. 1В клас

складений відповідно до додатку 5 Типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженої наказом МОН України від 26.07.18 № 814

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
1-В
Інваріантний складник
Мовно-літературна Українська мова та літературне читання 7+1*
Іншомовна освіта Іноземна мова ( англійська) 2
Математична Математика 4
Природнича, громадянська, історична, соціальна,здоров’язбережувальна: Я досліджую світ 3
природнича, громадянська й історична 2
соціальна 0,5
і здоров’язбережувальна 0,5
Мистецька Мистецтво (інтегрований курс) 2
Технологічна Трудове навчання 1
Інформатична Інформатика -
Фізкультурна *** Фізична культура 3***
Усього 19 +3***+1*
Корекційно - розвиткова робота Корекція розвитку 3
Ритміка 2
Розвиток мовлення 5
Додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20
Усього 33

Директор А.Г. Панченко


Навчальний план

Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17 імені Саражана В.Г.

2021-2022 н.р. 2 Г клас

складений відповідно до додатку 5 Типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженої наказом МОН України від 26.07.18 № 814

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
2-Г
Інваріантний складник
Мовно-літературна Українська мова та літературне читання 7+1*
Іншомовна освіта Іноземна мова ( англійська) 2
Математична Математика 4
Природнича, громадянська, історична, соціальна,здоров’язбережувальна: Я досліджую світ 3
природнича, громадянська й історична 2
соціальна 0,5
і здоров’язбережувальна 0,5
Мистецька Мистецтво (інтегрований курс) 2
Технологічна Трудове навчання 1
Інформатична Інформатика 1
Фізкультурна *** Фізична культура 3***
Усього 20 +3***+1*
Корекційно - розвиткова робота Корекція розвитку 3
Ритміка 2
Розвиток мовлення 5
Додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 21
Усього 34

Директор А.Г. Панченко


Навчальний план

Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17 імені Саражана В.Г.

2021-2022 н.р. 3 В клас

складений відповідно до додатку 5 Типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженої наказом МОН України від 26.07.18 № 814

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
3-В
Інваріантний складник
Мовно-літературна Українська мова та літературне читання 7+1*
Іншомовна освіта Іноземна мова ( англійська) 2
Математична Математика 4+1*
Природнича, громадянська, історична, соціальна,здоров’язбережувальна: Я досліджую світ 3
природнича, громадянська й історична 2
соціальна 0,5
і здоров’язбережувальна 0,5
Мистецька Мистецтво (інтегрований курс) 2
Технологічна Трудове навчання 1
Інформатична Інформатика 1
Фізкультурна *** Фізична культура 3***
Усього 20 +3***+2*
Корекційно - розвиткова робота Корекція розвитку 3
Ритміка 2
Розвиток мовлення 5
Додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 22
Усього 35

Директор А.Г. Панченко


Навчальний план

Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17 імені Саражана В.Г.

2021-2022 н.р. 4 В і 4 Г класи

складений відповідно до додатку 5 Типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженої наказом МОН України від 26.07.18 № 814

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
4-В 4-Г
Інваріантний складник
Мовно-літературна Українська мова та літературне читання 7+1* 7+1*
Іншомовна освіта Іноземна мова ( англійська) 2 2
Математична Математика 4+1* 4+1*
Природнича, громадянська, історична, соціальна,здоров’язбережувальна: Я досліджую світ 3 3
природнича, громадянська й історична 2 2
соціальна 0,5 0,5
і здоров’язбережувальна 0,5 0,5
Мистецька Мистецтво (інтегрований курс) 2 2
Технологічна Трудове навчання 1 1
Інформатична Інформатика 1 1
Фізкультурна *** Фізична культура 3*** 3***
Усього 20 +3***+2* 20 +3***+2*
Корекційно - розвиткова робота Корекція розвитку 3 3
Ритміка 2 2
Розвиток мовлення 5 5
Додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 22 22
Усього 35 35

Директор А.Г. Панченко
Навчальний план

5-8 класи

Миколаївської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 17 імені Саражана В.Г.

Миколаївської міської ради Миколаївської області

2021-2022 навчальний рік

(таблиця № 10 наказ МОН України від 20.04.18 № 405)
Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 Б 6 Б 7 А 8 А,Б
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5+0,5 2,5 2
Українська література 2 2 2 2
Перша іноземна мова (англійська) 3 2 2 2
Друга іноземна мова (німецька) 2 2 2 2
Зарубіжна література 2 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1 1 1 1,5
Всесвітня історія - 1 1 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1
Мистецтво 1
Математика Математика 4 4
Алгебра - - 2 2
Геометрія - - 2 2
Природознавство Природознавство 2 - - -
Географія - 2 2 2
Біологія - 2 2 2
Фізика - - 2 2
Хімія - - 1,5 2
Технології Трудове навчання 2 2 1 1
Інформатика 1 1 1 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3

Разом

25,5+3

27,5+0,5 +3

29+3

Ще 0,5?

29,5+3+0,5
Гранично допустиме навантаження на учня 28 31 32 33
Всього 28,5 31 32 33

Директор школи А.Г. Панченко


Навчальний план

9-і класи

Миколаївської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 17 імені Саражана В.Г.

Миколаївської міської ради Миколаївської області

2021-2022 навчальний рік

(таблиця № 12 наказ МОН України від 20.04.18 № 405)
Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
9 А,Б
Мови і літератури Українська мова 2
Українська література 2
Російська мова 2
Англійська мова 2
Зарубіжна література 2
Суспільствознавство Історія України 1,5
Всесвітня історія 1
Основи правознавства 1
Мистецтво Мистецтво 1
Математика Алгебра 2
Геометрія 2
Природознавство Біологія 2
Географія 1,5
Фізика 3
Хімія 2
Технології Трудове навчання 1
Інформатика 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1
Фізична культура 3

Разом

31+3

Гранично допустиме навантаження на учня 33
Всього 34

Директор школи А.Г. Панченко


Навчальний план

5 А, 6 А класи

Миколаївської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 17 імені Саражана В.Г.

Миколаївської міської ради Миколаївської області,

який працює за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»

2021-2022 навчальний рік

(додаток № 3, наказ МОН України від 03.02.2021 № 140)
Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класі
5 А 6 А
Українська мова 4 4
Українська література 1,5 1,5
Перша іноземна мова (англійська) 5 5
Друга іноземна мова (німецька) 2 2
Зарубіжна література 0,5 0,5
Історія України 1 1
Всесвітня історія 1
Навчаємося разом 2 2
Математика 6 6
Природознавство. Моя планета Земля 2 -
Природознавство. Твої фізичні відкриття 1 1
Біологія - 2
Географія - 2
Мистецтво 1 1
Технології 1 1
Інформатика 1 1
Фізична культура 3 3
Разом 28+3 31+3
Гранично допустиме навантаження на учня 28 31
Сумарна кількість навчальних годин (без урахування поділу на групи) 31 34

Директор школи А.Г. Панченко


Навчальний план 5 В класу

Миколаївської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 17 імені Саражана В.Г.

Миколаївської міської ради Миколаївської області

2021-2022 навчальний рік

(додаток № 16, наказ МОН України від 12.06.2018 р. № 627)
Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класі
5 В
Мови і літератури Українська мова 3+1
Українська література 2
Іноземна мова (англійська) 2
Зарубіжна література 1
Суспільствознавство Історія України 1
Математика Математика 4
Природознавство Природознавство 2
Мистецтво Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Технології Трудове навчання 3
Інформатика 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1
Фізична культура 2

Разом

24

Корекційно-розвиткові заняття

Розвиток мовлення

1

Корекція розвитку

1

Лікувальна фізкультура (ритміка)

2

Гранично допустиме навантаження на учня 25
Всього 29

Директор школи А.Г. ПанченкоНавчальний план

10 А клас

Миколаївської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 17 імені Саражана В.Г.

Миколаївської міської ради Миколаївської області

2021-2022 навчальний рік

( таблиця № 2, наказ МОН України від 20.04.2018 № 408,
зі змінами внесеними наказом МОН України від 28.11.2019 № 1493)

Навчальні предмети

10 А клас
Базові предмети
27
1
Українська мова
2+1
2
Українська література
2
3
Зарубіжна література
1
4
Англійська мова
2+1
5
Історія України
1,5+0,5
6
Всесвітня історія
1
7
Громадянська освіта
2
8
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)
3+0,5
9
Біологія і екологія
2
10
Географія
1,5
11
Фізика і астрономія
3
12
Хімія
1,5
13
Фізична культура
3
14
Захист Вітчизни
1,5
15
Вибірково-обов’язкові предмети
3
Інформатика
1,5
Технології 1,5
16
Разом :
33
Гранично допустиме навантаження на учня 33

Директор школи: А.Г. Панченко


Навчальний план

11 А клас

(вечірня форма здобуття освіти – очна форма)

Миколаївської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 17 імені Саражана В.Г.

Миколаївської міської ради Миколаївської області

2021-2022 навчальний рік

( таблиця № 2, 24, наказ МОН України від 20.04.2018 № 408,
зі змінами внесеними наказом МОН України від 28.11.2019 № 1493)

Навчальні предмети

11 А клас
1
Українська мова
2+1
2
Українська література
2
3
Зарубіжна література
1
4
Англійська мова
3
5
Історія України
1+1
6
Всесвітня історія
1
8
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)
3+0,5
9
Біологія і екологія
1+1
10
Географія
1
11
Фізика і астрономія
1+1,5
12
Хімія
1
13
Інформатика
1
Разом :
Гранично допустиме навантаження на учня 23

Директор школи: А.Г. Панченко


Навчальний план

10 клас

(вечірня форма здобуття освіти – очна форма)

Миколаївської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 17 імені Саражана В.Г.

Миколаївської міської ради Миколаївської області

2021-2022 навчальний рік

( таблиця № 2, 24, наказ МОН України від 20.04.2018 № 408,
зі змінами внесеними наказом МОН України від 28.11.2019 № 1493)

Навчальні предмети

10 клас
1
Українська мова
2
2
Українська література
1+1
3
Зарубіжна література
1
4
Англійська мова
3
5
Історія України
1+1
6
Всесвітня історія
1
7
Громадянська освіта
1
8
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)
3+0,5
9
Біологія і екологія
1,5
10
Географія
1
11
Фізика і астрономія
2
12
Хімія
1
13
Інформатика
1
14
Разом :
Гранично допустиме навантаження на учня 23

Директор школи: А.Г. Панченко


Навчальний план для 12 класів

Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17

імені Саражана В.Г.

Миколаївської міської ради Миколаївської області

2021-2022 н. р.

( вечірня форма здобуття освіти - заочна форма навчання,

таблиця № 25 до наказу МОН України від 20.04.18 № 406)

№ п/п

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень
12 А,Б класи
1
Українська мова
1+1
2
Українська література
2+1
3
Зарубіжна література
1
4
Англійська мова
2
5
Алгебра
1,5+0,5
6
Геометрія
1
7
Інформатика
0,5
8
Історія України
1+0,5
9
Всесвітня історія
1
10
Географія
-
11
Біологія, екологія
1+ 0,5
12
Фізика, астрономія
1+0,5
13
Хімія
-
14
Мистецтво
-
Разом :
13+4
Всього 17
Кількість обов’язкових заліків 28

Директор школи А.Г. Панченко

Кiлькiсть переглядiв: 267