/Files/images/2023/вап.JPG


/Files/images/mnna_bezpeka/Снимок (1).JPG“День цивільного захисту “

ВСТУП

З метою попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та ліквідації їх наслідків Законом України “Про Цивільну оборону України” передбачена підготовка і перепідготовка керівного складу ЦО, її органів управління та сил, навчання населення вмінню застосовувати засоби індивідуального захисту і діяти у надзвичайних ситуаціях (далі - НС).

Підготовка учнів загальноосвітніх шкіл та ПТУ здійснюється відповідно до Указу Президента України "Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді" від 25.10.2002 №948/2002.

На виконання наказу МНС України від 23 квітня 2001 №97 "Про затвердження Порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 червня 2001 за №481/5672, наказу МОН України від 17 січня 2002 №27 "Про затвердження Положення про функціональну підсистему "Освіта і наука України" Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру" та спільного наказу міністра освіти України та начальника штабу - заступника начальника Цивільної оборони України від 19 травня 1995 року №143/179 "Про підготовку і проведення Дня цивільної оборони у загальноосвітній школі", у закладах професійно-технічної та середньої освіти щороку, під час Дня цивільного захисту, проводяться комплексні об'єктові тренування під керівництвом начальника ЦО навчального закладу.

Практична спрямованість заходів, що проводяться протягом "Дня цивільного захисту” (далі День ЦЗ) повинна носити характер змагань, викликати певний інтерес учнів, спонукати їх до поглиблення знань з питань цивільної оборони та здобуття практичних навичок захисту від наслідків надзвичайних ситуацій.

Мета та завдання “Дня цивільного захисту”:

- вироблення в учнів умінь, навичок, грамотно і чітко діяти в різних НС для захисту свого здоров’я та життя ;

- формування і розвиток в учнів високих морально-психологічних якостей: мужності, відваги, витримки, ініціативи та кмітливості, взаємної виручки;

- удосконалювати теоретичні знання та практичні навички учнів та педагогічного колективу у захисті від наслідків НС ;

- практично перевірити вміння учнів користуватися засобами індивідуального захисту, виготовляти найпростіші засоби захисту органів дихання, надавати першу медичну допомогу;

- організувати масову здачу нормативів з цивільної оборони (далі - ЦО);

- пропагувати передовий досвід організації та здійснення навчального процесу з ЦО та методичну майстерність учителів, що викладають цей предмет ;

- навчати керівний та командно-начальницький склад організації і проведенню заходів ЦО школи.

Підготовка “Дня ЦЗ” у школі

Підготовка учнів загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних закладів освіти з питань захисту і дій у надзвичайних ситуаціях щороку завершується проведенням на фоні можливої в даному регіоні надзвичайної ситуації - "Дня ЦЗ" як підсумкового заходу практичної підготовки учнів разом із постійним складом навчального закладу. Підготовка та проведення практичних заходів "Дня ЦЗ" передбачається планом роботи навчального закладу на рік. Основні заходи плануються як спільні, так і роздільні з постійним складом і учнями за віковими групами.

Конкретно дата проведення "Дня ЦЗ" визначається наказом директора школи, якщо вона не визначена відповідним розпорядженням голови РДА, міського голови, управління освіти.

“День ЦЗ” проводиться без порушення навчального процесу в квітні-травні, час його проведення повинен збігатися з часом проведення підсумкових занять з основ безпеки життєдіяльності (далі - ОБЖД) та ЦО у всіх класах.

Успіх проведення “Дня ЦЗ” великою мірою залежить від його завчасної підготовки, чіткого керівництва та правильного визначення складу учасників.

В період підготовки керівництвом школи активізується пропаганда ЦО через усні виступи, стінгазети, радіовузол, демонстрації науково-популярних та хронікально-документальних фільмів з цієї тематики, обновлюється наочна агітація, обладнується тематична виставка. Крім того, в цей період проводиться цілеспрямована робота для підвищення якості підготовки постійного складу, вдосконалення навчання учнів з ОБЖД і ЦО, готуються ланки і пости позаштатних невоєнізованих формувань утворених в межах ЄДС ЦЗ інтенсивно проводяться заняття, тренування, змагання, здача нормативів з програм ЦО для учнів.

Під час підготовки всіх учнів доцільно розділити на 3 вікові групи (2-4 класи, 5-9 класи, 10-11 класи) і своєчасно довести до них перелік заходів, в яких вони беруть участь їх, зміст та місце і час проведення.

Організоване та змістовне проведення “Дня ЦЗ” неможливе без ретельного і продуманого планування всього комплексу заходів. Усі необхідні документи розробляються під керівництвом директора школи.

Підготовка до проведення “Дня ЦЗ” починається не менше ніж за два місяця до дня його проведення, при цьому розробляються наступні документи:

1. Наказ директора – начальника ЦО школи “Про підготовку і проведення “Дня ЦЗ”, у якому вказується мета, завдання і час проведення, склад учасників і порядок їх підготовки, обсяг робіт із підготовки навчально-матеріальної бази і терміни їх виконання, відповідальні особи, склад загальної комісії, підкомісії ( журі ) на окремих точках та інше (додаток № 1).

2. План підготовки і проведення “Дня ЦЗ”, що затверджується начальником ЦО навчального закладу та погоджується з територіальним відділом з питань надзвичайних ситуацій району (міста) (додаток № 2).

Для більш планомірного використання матеріально технічної бази школи з ЦО, здійснення контролю за ходом проведення “Дня ЦЗ” складається графік його проведення (додаток № 3).

Основними заходами , що плануються до “Дня ЦЗ”, є :

А) Практичні заходи :

- збір постійного складу школи ;

- перевірка укомплектованості й оснащеності невоєнізованих формувань цивільної оборони ;

- приведення в готовність захисних споруд ;

- відпрацювання прийомів користування засобами індивідуального захисту ;

- проведення протипожежних, світломаскувальних, герметизаційних та евакуаційних заходів ;

- відпрацювання практичних дій відповідно до “Плану дій у НС” ;

- знезаражування територій, будинків, майна та ін.

Б) Навчально-методичні заходи (практичні, класно-групові заняття, семінари, бесіди, вікторини і відкриті уроки) з залученням до їх проведення фахівців екологічної, пожежної, санітарно-епідеміологічної служби і працівників з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

В) Агітаційно-пропагандистські заходи (огляди-конкурси, радіогазети, стінна преса, демонстрація кіно, відеофільмів, виставки).

Г) Спортивні змагання , естафети, тренування.

З метою інтенсифікації заходів ЦО в день проведення “Дня ЦЗ” необхідно заздалегідь передбачити його в розкладах занять і спланувати на цей день максимально можливу кількість уроків, занять з ЦО ( за рахунок часу на заняття по ОБЖД).

Найбільш активними учасниками заходів “Дня ЦЗ” є постійний склад школи, учні старших класів та невоєнізовані формування.

Постійний склад школи бере участь у підготовці і проведенні заходів “Дня ЦЗ”, з його складу комплектуються НФ ЦО школи, з ним відпрацьовується комплекс евакозаходів щодо уточнення списків евакуйованих, уточнення місць посадки на транспорт, або формуванні пішої колони, розміщення у визначених районах , визначається кількість і обсяг вантажу, що вивозиться.

ПРОВЕДЕННЯ “ДНЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ“

У день проведення “Дня ЦЗ” до початку занять першої зміни з постійним складом школи (учителі, технічні працівники) відпрацьовуються питання оповіщення і збору, уточнюються дії при виникненні НС, а також проводиться перевірка готовності формувань до дій за призначенням.

Заслуховування доповідей посадових осіб з уточненими розрахунками, заявками на одержання майна по основних заходах “Плану дій при НС” директор школи проводить у зручний для педагогічного колективу час.

За добу до проведення “Дня ЦЗ” на інформаційно-довідковому куточку ЦЗ школи вивішується оголошення про час проведення кожного заходу і відповідальні особи за їх виконанням.

Про початок “Дня ЦЗ” оголошується по шкільному радіо, а викладачі, на початку 1-го уроку , по класах доводять інформацію про заходи, що проводяться в школі і ступінь участі в них учнів. При необхідності можуть проводитися загальношкільні лінійки щодо урочистого відкриття “Дня ЦЗ”, тривалістю до 15-20 хвилин до початку 1-го уроку.

Головна умова успішного проведення “Дня ЦЗ”, його насиченість практичними заходами в дусі змагань, що викликають інтерес в учнів і сприяють поглибленню знань і придбанню практичних навичок, передбачення необхідних заходів для забезпечення безпеки учасників і медичного контролю.

У залежності від тематики й обсягів навчання з ЦО з учнями в “День ЦЗ” проводяться :

1. Учні 1-х класів беруть участь у заходах “Дня ЦЗ” у ході планових занять на уроках малювання – у конкурсі малюнків про допомогу при стихійних лихах, аваріях і катастрофах; на уроках праці - виготовлення найпростіших засобів захисту органів дихання.

2. У 2-5 класах: - вікторини з ЦО, змагання, у програму яких включається від однієї до декількох вправ, тренувань, відпрацьовуються дії за сигналами оповіщення при виникненні НС по класах. Заходи можуть закінчуватися переглядом відео матеріалів, що висвітлюють питання НС.

3. У 6-7 класах: - вікторини з ЦО, відкриті уроки, змагання, естафети по класах і групах паралельних класів. Учні шостих-сьомих класів беруть участь у випусках стінгазет, по накопичених матеріалах оформлюють фотовітрини, створюють альбом.

4. У 10 – х класах: - змагання по здаванню нормативів ЦО, семінари з обговоренням підготовлених рефератів, практичні заняття по вирішенню ситуаційних завдань.

За рішенням директора школи визначені класи роблять екскурсію на курси ЦО, відвідують захисні споруди, знайомляться з організацією ЦО одного з підприємств і практичними заходами щодо захисту своїх працівників, а в сільський місцевості – тварин і рослин від впливу надзвичайних ситуацій.

5. Учні 8-11 класів беруть участь у заходах “Дня ЦЗ” по відновленню (удосконаленню) навчально-матеріальної бази ЦО школи на практичних заняттях і тренуваннях, вивченні тематики щодо дій у разі випадання радіоактивних опадів, викиду сильнодіючих отруйних речовин та інших можливих небезпек. У цей день активно використовують інші шкільні предмети для поглиблення вивчення факторів, що ініціюють НС.

Крім того, всі учні середніх і старших класів прослуховують по шкільному радіо магнітофонний запис сигналу оповіщення ЦО і спільно діють наприкінці одного з уроків щодо його практичного відпрацювання.

При цьому виконується умова, що учні молодших класів ці заходи відпрацювали раніше, без поспіху, під керівництвом своїх вчителів і на момент проведення загального тренування з ними підбили підсумки і закінчили заняття.

Організація проведення вікторини з ЦО

Для проведення вікторини призначається жюрі з 3-х чоловік, які оголошують питання і кількість балів, що присуджують за правильні відповіді.

Клас розподіляється на команди.

Питання ставиться перед усім класом, той хто бажає – відповідає, облік ведеться, як індивідуальний так і командний. Для наочності і підняття змагального духу таблиця накреслюється крейдою на дошці.

Другий варіант – питання вікторини готуються учнями самостійно до проведення вікторини, команди змагаються, при підбитті підсумків оцінюється рівень підготовленого питання команди, що його задає, так і повнота відповіді команди, що відповідає на питання.

Усі питання вікторини не повинні перевищувати обсягу програми.

Організація проведення естафет з ЦО

Для проведення естафет обладнуються траси (напрямки, рубежі, готується суддівський апарат, складається список майна, готується документація).

Перед естафетою учасникам доводяться умови виконання вправ і передачі естафет. Переможцем естафети оголошується команда, яка пройшла трасу (етапи) за найкоротший час.

За підсумками естафети вручаються призи.

Підсумки “Дня ЦЗ”

Закінчується “День ЦО” підведенням підсумків.

Директор школи дає вказівку про місце і час проведення підсумків і на основі особистих спостережень за діями учнів та педагогічного складу, а також доповідей НШ ЦО і своїх заступників підводить підсумки виконання запланованих заходів ЦО. У визначений час директор школи разом з НШ ЦО проводить розбір “Дня ЦЗ” з керівним складом, особами, які відповідали за проведення заходів, класними керівниками.

В підсумковій частині свого розбору директор визначає, в якій ступені досягнута мета і як вирішені завдання “Дня ЦЗ”, дає оцінку діям формувань, відзначає сміливі та ініціативні дії учнів, вчителів, проявлені ними високі морально-психологічні якості.

За результатами підсумків складається наказ директора школи про результати “Дня ЦЗ”, який зачитується в актовому залі (на лінійці).

Після загального розбору класні керівники підводять підсумки проведених змагань, здачі нормативів ЦО, аналізують роботу кожного учня в цей день, визначають тих, які домоглися успіхів у своїх класах.

На основі результатів проведення “Дня ЦЗ” у школі можуть бути розроблені практичні заходи з усунення виявлених недоліків у підготовці школи до практичного навчання учнів з ЦО і БЖД, занесені необхідні зміни в план ЦО, розклад занять з КНС і формувань, а також методиці навчання учнів.

Додаток №1

НАКАЗ

Начальника цивільної оборони – директора школи № ____

“____” _________ 200__ р. м.Миколаїв № ___

Про підготовку та проведення

“Дня Цивільного захисту” в школі

Згідно з планом підготовки цивільної оборони школи “___” _______ 200_ р. проводиться “День Цивільного захисту”. Для забезпечення високої організованості, якісного проведення всіх заходів,

НАКАЗУЮ:

1. Основною метою та завданнями “Дня Цивільного захисту” вважати:

- практичну перевірку здатності учнів грамотно і чітко діяти для захисту свого здоров’я та життя у надзвичайних ситуаціях;

- виховання впевненості учнів у ефективності заходів, які проводяться цивільною обороною;

- формування та розвиток в учнів високих морально-психологічних якостей: відваги, витримки, ініціативи, спритності, самовідданого виконання завдань ЦО;

- удосконалення учнями та педколективом теоретичних знань та практичних навичок, дій в умовах екстремальних ситуацій;

- практичну перевірку здатності учнів діяти за сигналами оповіщення ЦО, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- навчання керівного та командно-навчального складу організації та проведення заходів ЦО в школі.

2. До участі в “Дні Цивільного захисту” залучити:

- керівний та командно-начальницький склад ЦО школи;

- особовий склад невоєнізованих формувань ЦО;

- весь постійний склад та учнів 2 – 11 класів.

3. Призначити загальношкільну комісію по проведенню “Дня Цивільного захисту”:

Голова комісії :

- директор – начальник ЦО;

Члени комісії :

- голова комісії з питань НС;

- начальник штабу ЦО;

- голова учнівського комітету;

- викладач дисципліни „Захист вітчизни”.

4. Начальнику штабу цивільної оборони школи до “____” ________ 200__ р. розробити та представити на затвердження план підготовки та проведення “Дня ЦЗ”.

5. Заступнику директора по господарській частині забезпечити НФ ЦО до “____” __________ 200___ р. табельним майном.

6. Класним керівникам до “____” _________ 200__ р. провести класні збори “Про завдання учнів з правил безпеки в період проведення “Дня ЦЗ”.

7. Загальна готовність до “Дня Цивільного захисту” “____” ________ 200__ р.

8. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника штабу ЦО школи.

Наказ довести до керівного і командно-начальницького складу ЦО та учителів школи.

Начальник цивільної оборони

(директор школи) _______________

п і д п и с

Додаток №2

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор – начальник

цивільної оборони школи № ___

______________________________

п р і з в и щ е

“___”__________________ 200 _ р.

ТИПОВИЙ ПЛАН

підготовки та проведення “Дня Цивільного захисту”

у загальноосвітній школі № ___ (району) міста ______________

№ з/п З А Х О Д И Час і місце проведення Хто проводить Відмітка про виконання

1 2 3 4 5

1 Підготовчий період

Вивчення адміністрацією школи, вчителями нормативних документів Міністерства освіти України, районного відділу освіти і управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Директор – НЦО, НШЦО і викладач БЖД

2 Розглянути на засіданні педагогічної ради (службовій нараді) питання “Про стан цивільного захисту ” у школі і завдання педколективу, громадських організацій з підготовки “Дня ЦЗ”. Викладач БЖД

3 Відпрацювання порядку і послідовності (сценарію) “Дня ЦЗ” з його організаторами, членами загальношкільної комісії та підкомісії (жюрі). Директор

4 Організація і проведення занять з особами які призначені на пункт видачі ЗІЗ.

Підготовка матеріальної бази для проведення військово-спортивної естафети

Розробка питань (відповідей) для проведення вікторини з питань ЦО

Підготовка матеріальну бази для проведення військово-спортивної естафети

Розробка питань (відповідей) для проведення вікторини з питань ЦО Нач. штабу ЦО

5 Виготовлення зразків простіших засобів захисту органів дихання і заготовлення матеріалу для їх виготовлення під час проведення "Дня ЦЗ" Класні керівники

6 Проведення “Дня ЦЗ”

Збір керівного і начальницького складу ЦО. Заслуховування доповідей начальника штабу ЦО, заступників НЦО про корегування плану ЦО школи, голів підкомісії (жюрі) – про готовність постійного складу і учнів до проведення заходів, які передбачені планом “Дня ЦЗ”. Директор – НЦО школи

Проведення „Дня цивільного захисту”

1 Відкриття “Дня ЦЗ”, проведення загальношкільної лінійки за участю представників управління (відділів) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення району (міста), районного управління освіти, шефів, батьків та ін. Директор – НЦО школи, начальник штабу ЦО, заст.. директора НВ роботі

2 Відкриті уроки по програмі ЦО 2-11 класів, а також заняття з медично-санітарної підготовки, відповідно до навчальної програми. Викладач БЖД, класні керівники

3 Організація зустрічей (виступів) представників курсів ЦО, фахівців СЕС, медичних установ, протипожежної служби, громадських організацій по “Екології”, “Захисту природи” та ін. Запрошених осіб з питань, які порушуються на “Дні ЦЗ” з учнями класів де проходять заняття. Заст.. директора по НВ роботі, класні керівники

4 Випуск радіогазети “Знати і уміти”, організація і відвідування виставок “Навколишнє середовище і людина”, технічній творчості учнів. Огляд-конкурс фотогазет, листівок, плакатів на тему “Захист людини у НС”. Заст.. директора по НВ роботі, класні керівники

5 Відпрацювання дій учнів, постійного складу школи по увідним, відповідно до варіантів можливої обстановки на території школи при виникненні НС техногенного та природного характеру (Відпрацьовується один з розділів "Плану дій школи на мирний час"). Директор, НШЦО, керівний та педагогічний склад школи

6 Завершення робіт при приведенні у готовність захисних споруд, підвалів, ПРУ, виготовлення простіших засобів захисту органів дихання, проведення протипожежних і евакуаційних заходів по захисту особового складу відповідно до графіку проведення “Дня ЦЗ”. Директор, НШ і штаб ЦО, весь особовий склад школи

7 Заняття з ЦО у 2-7 класах по окремому розкладу, затвердженому директором школи. Класні керівники

8 Проведення вікторини за темами: “Основи поведінки учнів у НС” ( 2-9 класи) і “Захист учнів у НС” (10-11 класи). Класні керівники, члени комісії, викладач ЦО

9 Проведення комбінованих естафет з елементами виконання нормативів, контрольних питань програми “ЦО” ( 2-4, 5-7, 8-9, 10-11 класи). Загальношкільна комісія, штаб ЦО, класні керівники

10 Екскурсія учнів на підприємство для ознайомлення з захисними спорудами . Класні керівники

11 Організація проведення вечора з переглядом кінофільмів з ЦО, зустріч з фахівцями ЦО, медичними і санітарними службами ЦО району (міста) та ін. представниками громадських організацій. Організатор позакласної і позашкільної роботі, НШ ЦО школи

12 Освітлення ходу і результатів проведення заходів “Дня ЦЗ” за допомогою засобів, які знаходяться у розпорядженні школи. Директор школи, НШ ЦО, жюрі

Підсумок “Дня Цивільного захисту”

1 Збір педагогічного складу і учнів для підведення підсумків “Дня Цивільного захисту” Н ЦО школи

2 Оголошення наказу директора школи про підсумки “Дня ЦЗ”. НШ ЦО школи

3 Вручення призів, пам’ятних подарунків, сувенірів, грамот переможцям окремих етапів. Директор школи, штаб ЦО

4 Розбір проведення “Дня ЦЗ” з керівним складом, відповідальними особами, педагогічними працівниками. Н ЦО, НШ ЦО школи

Начальник штабу ЦО школи _______________________________

Додаток №3

Г Р А Ф І К

проведення “Дня цивільного захисту“ в школі

Час проведення заходів Загально-шкільні заходи ЗАХОДИ ЦО ТА ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Постійний склад I вікова група II вікова група III вікова група

К і КНС Техн. персонал 2

клас 3

клас 4

клас 5

клас 6

клас 7

клас 8

клас 9

клас 10-11

клас

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7.00-7.50

7.50-8.05 збір Збір постійного складу та учнів на загально-шкільну лінійку

8.05-8.25 Урочистий мітинг Відкриття “Дня цивільного захисту” в школі

8.30-9.15

1 –й урок Відкр. урок з ЦО Заняття за розкладом Відкр.

Урок з ЦО Заняття за розкладом Відкр. Урок з ЦО

9.15-9.25

перерва Радіоінформація про заходи “Дня ЦЗ” Видача протигазів учням

9.25-10.10

2-урок Зустріч з ветеранами і уроки мужності заняття за розкладом

10.10-10.30

велика перерва Командний і командно-начальницький склад - участь у заходах ЦО за віковими групами Огляд виставки з ЦО техн. творч. учнів Дії за сигналом “Увага Всім” Допомога вчителям

10.30-11.15

третій урок Заняття за розкладом

11.15-11.35

велика перерва Радіогазета “Знати і вміти” Здійснення протипожежних заходів

11.35-12.20

4-урок Виготовлення найпростіших засобів захисту на уроки праці Заняття за розкладом

12.20-12.30

перерва Огляд стін-та фотогазет Проведення заходів по евакуації Кінець занять видача протигазів учням Огляд виставок ЦО “Технічна творчість учнів”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

12.30-13.15

5-урок Вікторина по ЦО

Змагання по ЦО Приведення в готовність засобів захисту

Виготовлення засобів захисту Заняття за розкладом

13.15-13.25

перерва Радіолінійка Керівництво заходами ЦО

які проводяться в урочний

та позаурочний Участь у підготовці засобів захисту по евакуації Дії за сигналом “Увага Всім” Кінець занять в 5-9 класах. Здача нормативів з ЦО Заняття за розкладом. Допомога вчителям 2-4 класів

13.25-14.10

6-урок Демонстрація кінофільму по ЦО Практичні дії

14.10-18.00 Підведення підсумків “Дня ЦЗ” в молодших класах Дії по увідній “Радіаційне забруднення місцевості. Проведення часткової евакуації”

Підведення підсумків “Дня ЦЗ. Доведення наказу начальника ЦО директора школи . Вручення нагород. Урочисте закриття “Дня ЦЗ”

Начальник штабу ЦО школи __________________

Література і документи:

1. Закон України "Про Цивільну оборону України" від 24.03.1993 №1859-ХІІ.

2. Закон України "Про захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" від 08.06.2000 №1809-ІІІ.

3. "Про затвердження Положення про ЦО України" від 10.05.1994 №299.

4. Положення Про підготовку і проведення Дня цивільної оборони у загальноосвітній школі" затв. наказом мін. освіти України та наказом начальника штабу - заст.. нач. ЦО України від 19.05.1995 №143/179.

5. Методичні рекомендації до питання функціонального навчання у сфері цивільного захисту, затверджені наказом Інституту державного управління у сфері цивільного захисту від 18.10.20007 №118.

6. Наказ МНС України від 23.04.2001 №97 "Про затвердження Порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру".

7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.01.2002 №27 "Про затвердження Положення про функціональну підсистему "Освіта і наука України" Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру".

8. С.І.Осипенко, А.В.Іванов. Організація функціонального навчання у сфері цивільного захисту. Навчальний посібник. Київ 2007 рік.

9. Т.В. Воронцова, І.А. Репік "Основи безпеки життєдіяльності". Київ 2005 рік.

10. Книга вчителя „Захист вітчизни” ПП "Торсінг плюс" Харків 2006 рік.

11. Цивільна оборона в установах та закладах освіти. Методичний посібник. Тернопіль 2002 рік.

12. Організаційно-методичні вказівки щодо навчання населення Миколаївської області захисту і діям у надзвичайних ситуаціях на 2008 рік .

Кiлькiсть переглядiв: 3138