Кафедра математики та інформатики


/Files/images/2023/12.jpg Крейтор Людмила Валентинівна

вчитель математики


/Files/images/2023/мальнєва.jpg Мальнєва Галина Федорівна

вчитель математики та інформатики


/Files/images/vesna2023/изображение_viber_2023-03-11_16-36-26-738.jpg Сухонос Лідія Вікторівна

вчитель математики


/Files/images/vesna2023/изображение_viber_2023-03-30_17-44-49-444.jpg Яковлєва Тетяна Володимирівна

вчитель математики

та інформатики


/Files/images/2023/74.JPG


/Files/images/vesna2023/2п.JPG

Рекомендації

для роботи з обдарованими учнями

в природничо – математичному напрямку.

/Files/images/dlya_lenochki/789.jpg

І. Рекомендації для створення соціально – сприятливих умов розвитку обдарованих учнів.

1.1. Створення сприятливих фізіологічних умов:

а) забезпечення стану стабільності і спокою;

б) усунення факторів, які відволікають.

2. Створення атмосфери розуміння і чуйності.

3. У взаємостосунках дорослим дотримуватися особистісно – орієнтованих напрямків, а саме:

а) відрізняти вчинок від особистісних якостей учня;

б) не припускати авторитарного нав’язування своєї думки і суджень;

в) уникати засудження, мотивувати діяльність позитивною установкою на учня.

ІІ. Рекомендації для розвитку інтелектуальної сфери і творчого росту обдарованої дитини.

1. Оновлення й поповнювання теоретично – інформаційний потенціал.

2. Розширювати прийоми теоретичного, абстрактно – логічного мислення.

3. Формувати вміння бачити цілісну картину світу через усвідомлення природних, соціальних і наукових взаємозв’язків, теоретичних і практичних положень різних наук.

4. Розвивати варіативність, гнучкість мислення.

5. Залучати до розв’язування нестандартних задач, творчих проблем, які вимагають раціоналізаторських підходів.

6. Заохочувати оригінальність підходів у- розв2яуванні задач, спонукати до створення власних теорій і моделей, розвивати технічно – конструкторські навички.

ІІІ. Рекомендації для створення сприятливих міжособистісних стосунків у колективі.

1.Формувати адекватну самооцінку.

2. Формувати комунікативні навички, залучати до позакласної роботи.

3. Сприяти формуванню доброзичливої атмосфери в класі щодо обдарованих учнів.


Математика та інформатика


Відеоуроки з математики

Кiлькiсть переглядiв: 1081