/Files/images/2023/11DSC_0016.png

Педагогічний колектив - творче сузір'я талановитих, творчих і небайдужих , справжніх професіоналів!

Романюк Любов Миколаївна

вчитель української мови та літератури

/Files/images/2023/ло.jpg

Освіта: Закінчила філологічний факультет Миколаївського педагогічного інституту ім. В. Г. Бєлінського, спеціальність «Українська мова та література».

Фах - вчитель української мови та літератури.

Науковий ступінь - кандидат філологічних наук,

Вчене звання: доцент

З 1991 по 2019 рік – викладач кафедри української літератури МНУ ім. В. О. Сухомлинського.

У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Художня еволюція прози Івана Сенченка», отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук.

2004 року присвоєно вчене звання доцента.

З 2020 року – вчитель української мови та літератури Миколаївської ЗОШ №17 ім. В. Г. Саражана.

Нагороди:

Почесна Грамота Кабінету Міністрів України (2005)

Відмінник освіти (2017)

Грамота обласної ради (2012)

Грамоти МНУ ім. В. О. Сухомлинського (1999, 2003, 2007, 2015)


Василевич Юлія Валеріївна

вчитель англійської та німецької мов

/Files/images/2023/Фото_2013_1.jpg Освіта: Миколаївський державний педагогічний університет, спеціальність – ПМСО.

Історія. Мова та література (англійська); Вищий навчальний заклад «відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», спеціальність – «Переклад».

Вчене звання:кандидат наук (PhD)

Василевич Ю.В. виявляє ґрунтовну професійну компетентність, володіє ефективними формами і методами викладання предметів.

Уміло використовує методи компетентно орієнтованого підходу до організації освітнього процесу на уроках англійської та німецької мов, володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів, формує навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці.

У практиці роботи зі старшокласниками використовує метод проектів, технологію дебатів, технологію рольових ігор, проблемне навчання та ІКТ.

Широко практикує завдання, які вимагають самостійності, вміння учнів комбінувати матеріал залежно від потреб мовленнєвої ситуації. Добре поєднує індивідуальні і колективні форми роботи, різні ігри. Педагог забезпечує узгодженість і наступність у викладанні, розвиток пізнавального інтересу, якісне засвоєння навчального матеріалу.

Василевич Ю. В. належить до категорії вчителів, які не зупиняються на досягнутому і постійно вдосконалюють свою педагогічну майстерність.


Божкова Ганна Леонідівна

вчитель історії

/Files/images/2023/Божкова.jpg Освіта:В 1996 році закінчила Миколаївський педагогічний інститут (сьогодні – Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського), інститут історії та права. В 2010 році по закінченні аспірантури на базі історичного факультету Національного Одеського університету імені І.І.Мечникова, захистила дисертацію на звання кандидата історичних наук (спеціалізація: всесвітня історія).

Вчене звання:кандидат наук

Стаж педагогічної роботи – більше 20 років. В педагогічній роботі використовує новітні технології освітнього процесу, постійно працює над підвищенням професійної майстерності.

Під керівництвом Ганни Божкової було захищено десятки магістерських та дипломних робіт, здобувачі освіти неодноразово ставали переможцями та лауреатами різноманітних освітньо-наукових конкурсів. Серед нещодавніх досягнень – перемога в ХХ Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості, номінація «Історія України і державотворення» (2022 рік). Є членом журі Обласного етапу щорічного Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

Важливе місце в колі наукових інтересів Ганни Божкової займають проблеми дослідження, збереження та популяризації культурної спадщини Миколаївщини. З метою вивчення скарбів автентичної народної культури приймала участь у багатьох етнографічних експедиціях, результати яких висвітлювала під час виступів як на наукових конференціях, так і в ЗМІ – газетах, телебаченні та радіо. Матеріали історико-етнографічних розвідок стали основою для кількох науково-популярних та методичних збірок, багатьох наукових та більш ніж сотні науково-популярних статей. В 2019 році за роботу в галузі дослідження народної культури Ганна Божкова, разом із колективом колег, стала лауреатом Обласної премії імені Миколи Аркаса. Сьогодні робота в цій галузі продовжується в якості члена Комісії з формування переліку культурної спадщини Миколаївської області.


Бондаренко Вікторія Вікторівна

вчитель початкових класів

/Files/images/2023/DSC_0143.jpg Кваліфікаційна категорія:«спеціаліст вищої категорії».

Педагогічне звання:Вчитель-методист.

Бондаренко В.В. творчий, креативний, вмотивований педагог. Добре володіє методикою викладання всіх предметів у початкових класах.

Володіє і вміло використовує інноваційні технології та новітні методики НУШ в освітньому та виховному процесі, що сприяє набуття життєвих компетентностей молодших школярів.

Завдяки ефективному використанню цих методів, учитель досягає засвоєння на уроці учнями необхідних знань, відповідно до вимог Державного стандарту

початкової освіти. Застосовує різні засоби активізації розумової діяльності учнів, залучає їх до пошукової роботи. Її уроки завжди цікаві, добре продумані, насичені, з вдало підібраною наочністю та різноманітним дидактичним матеріалом. Вчитель приділяє багато уваги формуванню соціокультурній компетентності.

Ефективно застосовує технології творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів. Формує навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці.

Керівник методичного об’єднання вчителів початкових класів.

Займається самоосвітою, підвищує свій фаховий та професійний рівень.

Користується авторитетом серед учнів, батьків, працівників закладу.


Теглівець Лариса Вікторівна

практичний психолог

/Files/images/2023/изображение_viber_2023-03-06_09-38-37-865.jpg Кваліфікаційна категорія:Спеціаліст вищої категорії.

Членкиня-кореспондентка Національної Академії наук України

Теглівець Л.В. проявляє високий рівень профе­сіоналізму, ініціативи, творчості, дотримується етичного кодексу психолога, досконало володіє ефективними формами, методами психологічного забезпечення освітнього процесу, досягла високої результативності, якості своєї праці.

Шляхом психодіагностики, кон­сультування, психопрофілактики, психолого-педагогічної корекції, надає допомогу учням, учителям, батькам у вирішенні питань на­вчання, виховання і розвитку дітей та підлітків. Проводить психолого-педа­гогічну діагностику їхньої готовності до навчання. Планує, розробляє, впроваджує в практику розви­ваючі, корекційні програми з урахуванням статевих, вікових, інших особливостей учнів. Виявляє і обстежує учнів, які потре­бують соціально-психологічної корекції, надає їм психолого-педагогічну до­помогу.

Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до прин­ципів загальнолюдської моралі, батьків, жінки, культурно-національних, ду­ховних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навко­лишнього середовища. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, пропагує здоровий спосіб життя. Сприяє формуванню пси­хологічної культури учнів, учителів, батьків.

Має публікації: «Актуальні проблеми психології», «Психологія управління в освіті: методичний посібник», що висвітлюють досвід роботи психолога.

Користується авторитетом серед колег, учнів і їх батьків.


Каленюк Алла Олексіївна

вчитель української мови та літератури

/Files/images/vesna2023/изображение_viber_2023-04-06_18-54-31-916.jpg Кваліфікаційна категорія:«спеціаліст вищої категорії».

Педагогічне звання:«старший учитель»

Каленюк Алла Олексіївна досконало володіє сучасними методами викладання української мови та літератури, що ґрунтуються на принципах особистісно орієнтованого навчання та активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів. Забезпечує формування компетентністного підходу у викладанні української мови та літератури через використання інновацій, формування в учнів здатності знаходити правильне рішення в різних життєвих ситуаціях, сприяння розвитку їх пізнавальної діяльності; формування ключових і предметних компетентностей. Вільно володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями.

Алла Олексіївна забезпечує високу результативність у роботі. На високому рівні проводить мовні ранки, інтелектуальні ігри, літературно-музичні композиції, що посилюють інтерес учнів до вивчення предмету, сприяють оволодінню ними навичок спілкування.

Вміє зацікавити учнів вивченням програмового матеріалу, активізувати діяльність школярів, розвивати самостійність та ініціативу. Працює над різними формами спілкування, практикує роботу в групах. Вчить використовувати знання в практичній діяльності, уважно ставитись до слова, знайомить з багатством і красою рідної мови.


Ганін Олена Миколаївна

вчитель української мови і літератури

/Files/images/2023/1В.jpg Освіта:Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 1999 р., вчитель української мови і літератури.

Кваліфікаційна категорія:«спеціаліст вищої категорії».

Педагогічне звання:«старший учитель»

Томашівська Олена Миколаївна виявляє ґрунтовну професійну компетентність, досконало володіє ефективними формами і методами викладання предметів. Зарекомендувала себе методично грамотним, кваліфікованим спеціалістом. Працює над проблемою «Формування в учнів інформаційної компетенції на уроках української літератури». Підсумком роботи над проблемною темою є авторська збірка.

Вчитель особливу увагу приділяє вихованню в учнів потреби вивчати рідну мову, забезпечує оволодіння школярами навичок усного і писемного мовлення, уміння спілкуватися в різних життєвих ситуаціях. Уроки Олени Миколаївни відзначаються високим темпом, щільністю, логічною завершеністю, добором ефективних форм і методів навчання, що забезпечують активну розумову діяльність та пізнавальну активність школярів, міцне засвоєння знань.

Постійно залучає дітей в активну комунікативну взаємодію, вчить культури спілкування, умінню вести діалог, брати участь у дискусії. Вчителька велику увагу приділяє формуванню патріотичних почуттів, розвитку естетичних смаків, формуванню моральних переконань учнів. Система роботи вчителя дозволяє ефективно організовувати самостійну, дослідницьку діяльність учнів та вдосконалювати позакласну роботу з предмету: шкільний театральний гурток, учасники якого розвивають свої артистичні здібності, утверджують себе як юні поети, займають призові місця на міських та обласних конкурсах декламаторів.


Крейтор Людмила Валентинівна

вчитель математики

/Files/images/2023/12.jpg Освіта:Миколаївській державний педагогічний інститут ім. В.Г. Белинського, 1977 рік, вчитель матемаики.

Кваліфікаційна категорія:«спеціаліст вищої категорії»

Педагогічне звання:«старший учитель»

Крейтор Люддмила Валенинівна - вчитель високого рівня професійної майтерності. Володіє ефекивними методами і прийомами формуання й розвитку математичногг мислення школярів. Майстерно активізує пзнавальну діяльність учнів, прищеплює інтерес до вивчення предмету, впроваджує завданняя пошукового характеру, розвиває в учнів навички самостійної роботи, вміння логічно обгрунтовувати свою думку й доводити її правильність, навички самоаналізу і самоконтролю.

Ефективно поєднує словесні, наочні та практичні методи навчання, практикує елемени дослідницької діяльності. Через створення проблемних сітуацій, розв язання нестандартних задач, використання міжпредметних зв язків, поєднання колективних, групових та індивідуальних форм роботи, вчитель формує практичні уміння та навички. Майстерність педагогу, раціональне використання часу, правильність добору матеріалу сприяє опануванню навчального матеріалу. Учні працюють на рівні високої розумової напруженості, що забеспечує знаною кількістю навчально-пізнавальних дій з урахуваня при нципів диференціації.

Поурочна навчальна діяльніть спрямована на виховання інтересу од предмету, формування свідомої моивації.

Вчитель є керівником постійно діючого семінару педагогічних працівників навчального закладу. Власним досвідом ділиться з колегами.

Тактовність, відповідальність, наполеглевість - складові її авторитету серед колег, учнів та їх батьків


Мальнєва Галина Федорівна

вчитель математики та інформатики

/Files/images/2023/мальнєва.jpg Освіта:Миколаївській державний педагогічний інститут ім. В.Г. Белинського, вчитель матемаики та інформатики.

Кваліфікаційна категорія:«спеціаліст вищої категорії».

Педагогічне звання: «старший учитель».

Мальнєва Галина Федорівна досконало володіє сучасною методикою викладання математики, має глибокі знання з предмета, велику увагу приділяє інформатизації процесу викладання математики, виважено і розумно застосовує комп’ютерну техніку на уроках та в позаурочній роботі з учнями.

По­казала себе фахівцем своєї справи, забезпечує засвоєння уч­нями основних математичних понять, передбаче­них програмою з формування практичних умінь та навичок. На уроках використовує сучасні форми і методи навчання, що активізують розумову діяльність учнів, сприяє підвищенню в них інтересу до вивчення математики, працює над розвитком математичного мислення.

Приділяє ува­гу створенню найсприятливіших умов для на­вчання, виховання і розвитку учнів, обов'язко­во враховуючи їхні індивідуальні нахили, здібності, інтереси. Широко використовує творчі та проблемні завдання, що стимулюють творчу ініціативу та самостійність учнів. Такий підхід до процесу навчання створює умови для розвитку пізнавальної активності, самовираження та самовдосконалення учнів.

Мальнєва Г.Ф. систематично підвищує свій фаховий рівень, активно займається самоосвітою, володіє комп’ютерними технологіями на уроках та позакласній діяльності.

Її учні є призерами Всеукраїнських інтерактивних конкурсів.

Користується авторитетом серед педагогічних працівників, учнів та батьків.


Сухонос Лідія Вікторівна

вчитель математики

/Files/images/vesna2023/изображение_viber_2023-03-11_16-36-26-738.jpg Кваліфікаційна категорія:«спеціаліст вищої категорії».

Педагогічне звання:«старший учитель».

Сухонос Лідія Вікторівна творчий, вдумливий, ініціативний педагог. На високому рівні володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовує та поширює в освітньому середовищі. Володіє широким спектром стратегій навчання; уміє продумувати оригінальні інноваційні ідеї. Уроки проводить цікаво, з використанням нестандартних форм.

Вчитель велику увагу приділяє формуванню в учнів предметних компетентностей, критичності мислення, алгоритмічній культурі, вдало поєднує індивідуальні та групові форми роботи.

Ефективно застосовує сучасні інформаційні технології, можливості Інтернету, створює презентації до уроків, використовує сучасні методи навчання, що активізують розумову діяльність учнів, сприяє підвищенню в них інтересу до вивчення математики, працює над розвитком математичного мислення.

Враховує психологічні особливості учнів, їх реальні навчальні можливості, стимулює позитивне ставлення учнів до навчально – пізнавальної діяльності. Планує обсяг самостійної діяльності з метою відпрацювання необхідних загальнонавчальних і спеціальних умінь та навичок. Уміє лаконічно, доступно подати навчальний матеріал.

Активно займається самоосвітою.

Користується авторитетом і повагою серед колег та батьків.


Баганова Ганна Іванівна

вчитель англійської мови

/Files/images/2023/1.jpg Освіта:Одеський державний університет ім. Мечникова, 1981 р., викладач англійської мови та літератури.

Кваліфікаційна категорія:«спеціаліст вищої категорії»

Баганова Ганна Іванівна уміло використовує методи компетентно орієнтованого підходу до організації навчального процесу на уроках англійської мови, володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів, формує навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці. Уміє лаконічно, образно і виразно подати матеріал.

Метою фахової діяльності педагога є формування стійкої мотивації до вивчення іноземної мови. формування мовленнєвої культури, творчих здібностей. Культури полеміки, критичного мислення, самостійного аналізу та оцінювання прочитаного.

Для її уроків характерною рисою є використання інтерактивних прийомів, форм навчальної діяльності учнів, що значно підвищує питому вагу самостійної роботи школярів, активізує їхню розумову і пізнавальну діяльність.

Пріоритет надає комунікативно спрямованим завданням і вправам, які забезпечують оволодіння мовою як засобом спілкування. Поряд із цим не ігноруються мовні вправи, що сприяють засвоєнню нормативного мовлення фонетично, лексично і граматично. Широко практикує завдання, які вимагають самостійності, вміння учнів комбінувати матеріал залежно від потреб мовленнєвої ситуації. Вдало використовує ситуативні і тематичні малюнки та картини.

Добре поєднуються індивідуальні і колективні форми роботи, різні ігри.

Належну увагу приділяє позакласній роботі з предмету. Користується повагою серед учнів, батьків, колег по роботі.


Губарєва Ірина Вікторівна

вчитель фізики

/Files/images/2023/фото Губарєвої Ірини Вікторівни.jpg Освіта:Київський державний університет ім. Т. Шевченка, 1991 р., фізик, викладач.

Кваліфікаційна категорія:«спеціаліст вищої категорії».

Педагогічне звання:"старший учитель"

Губарєва Ірина Вікторівна досягла високого професіонального рівня, зарекомендувала себе як досвідчений та відповідальний вчитель, виявляє високий рівень предметної, методичної і психологічної компетентності.

Реалізовує особистісно-орієнтований та компетентнісний підходи до організації навчально-виховного процессу, володіє сучасними педагогічними технологіями. Враховує особливості навчального матеріалу і здібності учнів, сприяє розвитку самоосвітніх, інформаційних, навчально-пізнавальних компетентностей. Шляхом створення проблемних ситуацій, розв'язання нестандартних завдань, використання міжпредметних зв'язків, поєднання колективних, групових, індивідуальних форм навчальної діяльності Губарєва І.В. формує і розвиває предметні, життєві компетентності учнів.

Ірина Вікторівна виховує в учнів відповідальне ставлення до процессу навчання. Її вихованці ставали переможцями Всеукраїнських інтерактивних конкурсів «Левеня», «Колосок», міської олімпіади з фізики.

Губарєва І.В. керівник методичного об'єднання вчителів природничого циклу. Вчитель впроваджує сучасний педагогічний досвід педагогів України й Миколаївщини, ділиться власними педагогічними надбаннями на сторінках інтернет-видання «Методичний портал». Професійні знання, досвід педагогічної діяльності відзначені Грамотою адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради, Грамотою управління освіти Миколаївської міської ради, Подячним листом від Миколаївської міської ради та міського голови.

Губарєва І.В. визначається загальною культурою, толерантністю у відношеннях з колегами, учнями та батьками, користується повагою у колективі.


Феленюк Ірина Іванівна

вчитель історії

/Files/images/2023/84.png Кваліфікаційна категорія:"спеціаліст першої категорії".

Феленюк І.І. вміло практикує використання історичних матеріалів, документів.

Реалізує нові педагогічні ідеї: диференційоване навчання, інтерактивні методи і прийоми, нестандартні уроки.

Володіє широким спектром стратегій навчання: уміє продукувати оригінальні, інноваційні ідеї. Її уроки відзначаються продуманим використанням комплексу методів навчання, різноманітною структурою, раціональною організацією самостійної роботи учнів, завжди цікаві, результативні. Вчитель постійно працює над удосконаленням своєї педагогічної майстерності, шукає методи поєднання традиційних і нетрадиційних форм роботи, застосовує на своїх уроках елементи інтерактивних технологій, метод проектів, технологію критичного мислення.

Ефективно використовує в роботі навчальні посібники, технічні засоби навчання, дидактичний матеріал.

Проводить уроки з урахуванням вікових та психологічних особливостей учнів, відповідно до сучасних вимог організації освітнього процесу.

Особливого значення надає практиці інтегрованого навчання та введення в освітній процес інформаційно-комунікаційних технологій, що дає змогу активно впроваджувати методи інтенсивного навчання, значно підвищувати ефективність уроків та поліпшувати якість знань учнів.

Активно займається самоосвітою.

Користується повагою серед учнів, колег по роботі, батьків.


Артюшенко Світлана Петрівна

вчитель історії та правознавства

/Files/images/2023/о (1).jpg Освіта:Миколаївській державний педагогічний інститут ім. В.Г. Белинського, 1993 р, вчитель історії та правознавстваКваліфікаційна категорія:«спеціаліст вищої категорії»,

Педагогічне звання:«старший учитель».

Артюшенко Світлана Петрівна має високу професійну підготовку. Вчитель забезпечує засвоєння учнями історичних понять, фактів, формує інформаційні, аксіологічні, просторові компетентності школярів, проводить роботу з розвитку критичного мислення.

Світлана Петрівна активно використовує інтерактивні, проблемно-пошукові, пояснювально-ілюстративні методи, завдання творчого, пошукового, практичного характеру. Діяльність учнів спрямовує на узагальнення в проектні роботи, які сприяють розвитку дитячої творчості та самостійності учнів. Під керівництвом вчителя учні виконали проектно-пошукові роботи «Наш земляк – Анатолій Ганькевич», «Козацькі поселення на території Миколаївщини», « Дикий сад – археологічна перлина Миколаєва». Значну увагу приділяє роботі з обдарованими учнями, готує школярів до Всеукраїнських конкурсів «Кришталева сова», «Лелека», районних краєзнавчих конкурсів, Міжнародного літературно-художнього конкурсу «Гринадери - вперед». Підготовлені нею учні протягом останніх 5-ті років неодноразово ставали переможцями конкурсів. У 2011 році приймала участь у міському конкурсі на створення медіа - ресурсу на основі краєзнавчого матеріалу, посіла 2 місце.

Велику увагу приділяє формуванню духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських цінностей. Прищеплює інтерес до історії , культурних надбань рідного народу і людства взагалі.

Створила кабінет краєзнавства, в експозиції якого представлені матеріали з історії, культури України та Миколаївщини. Кабінет постійно поповнюється навчальними посібниками, довідниками, періодичною, історичною та юридичною літературою, таблицями, картами, мультимедійними додатками.

Як класний керівник, багато працює з учнями, організовує цікаві пізнавальні екскурсії, виховні заходи. Виступає на засіданнях батьківського лекторію, надає психолого-педагогічні поради батькам.

Артюшенко Світлана Петрівна доброзичлива, відповідальна, тактовна, користується повагою серед колег.


Кондрашова Світлана Олександрівна

вчитель хімії та біології

/Files/images/2023/Світлана.png Освіта:Вища, Одеський державний універчитет ім. Мечникова, вчитель хімії

Кваліфікаційна категорія:"спеціаліст вищої категорії"

Педагогічне звання:«старший учитель»

Кондрашова Свтлана Олександрівна - досвідчений педагог, проводить уроки з урахуванням вікових та психологічних особливостей учнів, відповідно до сучасних освітніх вимог організації освітнього процесу. Вміло застосовує елементи сучаних освітніх технологій на різних етапах уроку, що сприяє підвищенню ефективності навчально-виховного процесу. Використовуе на своїх уроках міжпредметні зв язки, активні форми навчаня, диференційовані завдання.

Особливу увагу приділяє формуванню практичних умінь та навичок, залучая учнів до самостійної пошукової діяльності. Вчитель вміло керує процесом навчання через чтворення проблемно- пошукових ситуацій, органічно поєднує групові, фронтальні та індивідуальні форми роботи.

Відповідальність тактовність, доброзичливість - складові авторитету Кондрашової С. О. серед колег, учнів та батьків.


Горбачик Олена Вікторівна

вчитель хімії, біології

/Files/images/2023/00.jpg Освіта:Вища, Ленінградський державний педагогічний інститут, 1990 р., вчитель біології

Кваліфікаційна категорія:«спеціаліст першої категорії».

Горбачик Олена Вікторівна добре володіє освітніми методиками й технологіями. Активно їх використовує та поширює у професійній діяльності.

Впроваджує форми та методи організації навчально- виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів.

Метою фахової діяльності педагога є формування системи знань з біології, необхідної для адекватного світосприймання та уявлення про сучасну природничо- наукову картину світу, опанування наукового стилю мислення, усвідомлення способів діяльності і ціннісних орієнтацій.

Практикує різні форми навчальної діяльності: групову, фронтальну, індивідуальну, які здійснює в умовах колективної діяльності. Ефективно використовує методи активного навчання на різних етапах уроку: під час первинного оволодіння знаннями, їх закріплення та вдосконалення, формування вмінь та навичок.

Виховує в учнів повагу до природи рідного краю, контролює забезпечення здорових, безпечних умов навчання.

Постійно вдосконалює свій професійний рівень, педагогічну майстерність.


Кірик Олексій Леонідович

вчитель фізичної культури

/Files/images/2023/3.jpg Освіта:Вінницький державний педагогічний інститут імені М.Островського, 1988 р., учитель фізичної культури.

Кваліфікаційна категорія:«спеціаліст вищої категорії»

Педагогічне звання: "старший учитель"

Олексій Леонідович – педагог, що володіє науково-теоретичними основами викладання уроків фізичної культури. Володіє методикою викладання та аналізу навчально-методичної роботи з фізкультури. Проводить уроки на високому організаційному і науково-методичному рівні з максимальною руховою і моторною щільністю, які сприяють зміцненню здоров’я, хорошій фізичній підготовці школярів.

Кірик Олексій Леонідович забезпечує високу якість уроків шляхом ретельного відбору сучасних форм і методів навчання, організації та взаємозв’язку всіх типів уроку, розумного використання спортивного інвентарю та обладнання. Заняття проходять емоційно, на ігровій та змагальній основі. В процесі навчальних занять приділяє велику увагу формуванню в учнів морально-вольових якостей, вихованню свідомої дисципліни, почуття товариства і колективізму.

Здійснює індивідуальний підхід до учнів, враховуючи вікові, фізіологічні, психологічні особливості учнів, стан здоров’я та фізичної підготовленості. Реалізуючи фізкультурно-оздоровчий розвиток школярів, виховує у них віру в свої сили, волю і уміння долати труднощі, наполегливо йти до мети, а все це на спортивних змаганнях сприяє досягненню рівня спортивних успіхів.

Олексій Леонідович вміло проводить діагностику і моніторинг стану здоров’я учнів і, спираючись на результати аналізу, підбирає відповідні вправи на уроках.

Вчитель ділиться з колегами власним досвідом, має публікації в педагогічних виданнях.

За час роботи у навчальному заході Кірик О.Л. зарекомендував себе як відповідальний, досвідчений педагог, умілий організатор.


Бондар Наталя Анатоліївна

вчитель - логопед

/Files/images/2023/ры.png Освіта:Вища, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу “ Відкритий міжнародний університет розвитку людини “ Україна”, 2015 р., викладач корекційної педагогіки і логопедії, вчитель - логопед.

Кваліфікаційна категорія:“ спеціаліст І категорії”

Бондар Наталя Анатоліївна за час роботи показала себе як ініціативний, творчий педагог. Виявляє високий рівень професіоналізму, глибокі знання анатомо-фізіологічних та клінічних основ дефектології, володіє ефективними формами,методами організації навчально-виховного та корекційно-реабілітаційного процесу.

Уроки цілеспрямовані, цікаві, різноманітні за формою проведення, носять практичний характер та сприяють корекції розумового розвитку учнів логопатів.

На кожному уроці створює умови для активного прояву активності учнів, спонукає їх самостійно контролювати свої мовленнєві навички.

Наталя Анатоліївна вдало використовує можливості індивідуальних занять, підбирає матеріал з урахуванням можливостей кожного учня. Нею розроблені та використовуються в роботі матеріали зі становлення мовлення дітей із затримкою психічного розвитку.

Бондар Наталя Анатоліївна зарекомендувала себе як людина принципова, досвідчена, сумлінна, вимоглива до себе.

Вона цінує свою роботу, уважно ставиться до дітей.

Користується повагою серед вчителів-логопедів міста


Марина Сторчак

/Files/images/vesna2023/IMG_20221030_134244_157.jpg Освіта: Вища, університет «Україна», 2017

Кваліфікаційна категорія - спеціаліст Логопед

Багато уваги приділяє різнобічному розвитку мовлення учнів, формуванню навичок творчої самостійної роботи. На заняттях створює ігрову атмосферу, що розвиває пізнавальний інтерес і активність учнів. Допомагає дітям повірити у свої власні сили і можливості.


Молдован Ірина Вікторівна

вчитель української мови і літератури

/Files/images/2023/МОЛДОВАН ИРА ФОТО.jpg Освіта:Тернопільський державний педагогічний університет імені В.Гнатюка

Кваліфікаційна категорія :спеціаліст першої категорії

Молдован Ірина Вікторівна володіє ефективною методикою викладання предмету, забезпечує свідоме засвоєння системи знань, формування предметних компетентностей, які потрібні для загального розвитку учнів. Впроваджує інноваційні форми та методи в освітній процес. У своїй роботі використовує інформаційно-комп’ютерні технології з метою підвищення якості освітнього процесу, залучає учнів до самостійної роботи. Велику увагу приділяє нестандартним формам роботи з використанням міжпредметних зв’язків. Постійно працює над формуванням культури мовлення учнів, вміло формує словесно-логічне мислення. Для уроків Молдован І.В. характерним є різноманітний вибір методичних прийомів і висока інтенсивність, що сприяє розвитку пізнавальної діяльності учнів.

Вчитель приділяє багато уваги позакласним заходам, проводить вікторини, брейн-ринги, викликаючи в учнів стійкий пізнавальний інтерес до предмету. Учні Молдован І.В. неодноразово посідали призові місця на міських конкурсах читців української поезії.

Ірина Вікторівна бере активну участь у проведенні методичних заходів, презентує свій передовий педагогічний досвід серед вчителів школи.

Користується заслуженим авторитетом серед учнів, вчителів та батьків.


Борисова Інна Олегівна

вчитель англійської мови

/Files/images/vesna2023/изображение_viber_2023-03-15_10-38-04-832.jpg Кваліфікаційна категорія:спеціаліст другої категорії

Борисова Інна Олегівна використовує в роботі методи компетентнісно-орієнтованого підходу до організації освітнього процесу.

На уроках поєднує всі види мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання та письма. Широко практикує завдання, які вимагають самостійності, вміння учнів комбінувати матеріал залежно від потреб мовленнєвої ситуації. Вдало використовує ситуативні і тематичні малюнки та картини, схеми, таблиці, роздатковий матеріал для парної та індивідуальної роботи. Добре поєднуються індивідуальні і колективні форми роботи, різні ігри. Тренувальні вправи, підібрані вчителем на кожний урок: дослідження-відновлення, творче конструювання, лінгвістичні ігри, дослідження-моделювання активізує діяльність школярів розвивати самостійність та ініціативу.

Як результат - учні вміють використовувати набуті знання у практичній діяльності, робити повідомлення за вивченими темами, вести діалоги, висловлювати і обстоювати свою думку, без допомоги вчителя знаходити джерела інформації і використовувати їх у навчанні.

Борисова І.О. досягла певних результатів у розв’язанні педагогічних завдань. У її учнів сформовані основні комунікативні вміння, вони вміють здійснювати усномовленнєве спілкування, розуміти зі слуху зміст автентичних текстів.

Належну увагу приділяє позакласній роботі з предмету. Проводить роботу з обдарованими дітьми.

Бере активну участь у роботі міського методичного об’єднання вчителів англійської мови, вивчає сучасні інноваційні педагогічні технології та використовує їх у роботі.

Користується повагою серед учнів, батьків колег по роботі.


Ніяка Юлія Михайлівна

вчитель англійської та німецької мов

/Files/images/vesna2023/ніяка.JPG Освіта:Вища, Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського

Кваліфікаційна категорія:спеціаліст І категорії

Юлія Михайлівна забезпечує належний рівень викладання англійської та німецької мов відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти. Уміло використовує методи компетентнісно орієнтованого підходу до організації освітнього процесу на уроках. Володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу та здібностей дітей, формує навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці.

Уміє лаконічно, образно і виразно подати матеріал.

Готує презентації до уроків сама й залучає до цієї справи дітей, пропонує виконувати тестові завдання на комп’ютерах.

Юлія Михайлівна постійно працює над підвищеням свого фахового рівня, педагогічної майстерності, вивчає сучасні інноваційні педагогічні технології та використовує їх у роботі.


Веселова Катерина Вадимівна

вчитель англійської мови

/Files/images/vesna2023/IMG_20190411_215055_655 (2).jpg Освіта:Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського

Кваліфікаційна категорія:спеціаліст вищої категорії

Веселова Катерина Вадимівна компетентний вчитель, досконало володіє ефективними методами навчання, має високу науково-теоретичну підготовку, на високому рівні володіє методикою викладання предмету. Забезпечує умови для засвоєння учнями освітніх програм на рівні обов'язкових державних вимог. Уроки проводить з урахуванням вікових та психологічних особливостей учнів, відповідно до сучасних вимог організації освітнього процесу.

Для її уроків характерною рисою є використання інтерактивних прийомів, форм навчальної діяльності учнів, що значно підвищує питому вагу самостійної роботи школярів, активізує їхню розумову і пізнавальну діяльність. Пріоритет надає комунікативно спрямованим завданням і вправам, які забезпечують оволодіння англійською мовою як однією з 10 ключових компетентностей Нової української школи. Широко практикує завдання, які вимагають самостійності, вміння учнів комбінувати матеріал залежно від потреб мовленнєвої ситуації.

Освітній процес на уроках Катерина Вадимівна будує так, щоб він був ефективним, оптимальним за структурою, цікавим, сприяв розкриттю творчого потенціалу здобувачів освіти, забезпечував необхідні уміння і навички, стимулював до знаходження виходу з різних ситуацій.

Систематично працює над підвищенням свого фахового рівня.

Учитель користується повагою колег, батьків, учнів


Опанасенко Віра Миколаївна

вчитель початкових класів

/Files/images/4.jpgКваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії».

Освіта:Вища,Миколаївськийдержавний педагогічний інситут ім. В. Белинськкого, 1993 р., вчитель початкових класів.

Педагогічне звання :«старший учитель»

Опанасенко Віра Миколаївна висококваліфікований педагог, досконало володіє методикою сучасного уроку. Творчий, ініціативний учитель. Володіє ефекивними методами і прийомами формування й розвитку предметних і загально-навчальних компетентностей молодших школярів, розвиває творсі здібності вихованців з урахуванням вікових та психологічних особливостей кожного, виховаує любов до Батьківщини, повагу до рідної мови, культури, традицій ураїнського народу. Вчитель дає учням шлибокі знання, навантажує їх посильною розумовою працею,здійснюючи диференійований підхід до навчання, икористовуючи різнорівневий дидактични2й матеріал, алгоритми вик5онання завдщань. Майстерно активізує пізнавальну акивність учнів, прищеплює інтерес до навчання, впроваджує сучасні техноогії: інтерактивні, групові, інформаційно-комунікативні.

Як класний керівник працює в тісному контакті з батьками, надає консультативну допомогу з питань навчання, виховання і розвитку дітей.

Бере акивну участь у робооті педагогічної ради школи, психолого-педагогічних семінарів, конференцій, працює в заочній школі "Надія". Самоосвітня діяльність педагога грунтується на основі системності та послідовності.

Власним досвідом ділиться з колегами, має публікації в інтернет- виданнях.

Відповідальність вчителя, педагогічний такт, доброзичливість - складові авторитету сееред колег, учнів, батьків.


Зінченко Таїсія Тарасівна

вчитель початкових класів

Освіта:Вища,Миколаївський державний педагогічний інститут, 1998 р., вчитель початкових класів.

Кваліфікаційна категорія : "спеціаліст вищої категорії"

Зінченко Т.Т. за час роботи показала себе кваліфікованим, творчим, досвідченим спеціалістом. Досконало володіє прийомами і методами роботи в початковій школі. В своїй діяльності виявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості.

Вчителька має високу теоретичну підготовку, досконало володіє методикою початкового навчання. Для її роботи характерний творчий пошук, прагнення педагогічної майстерності, для уроків – швидкий темп, чітка, послідовна структура; логічний зв'язок між кожним етапом уроку; доброзичлива атмосфера. Зінченко Т.Т. розкриває в учнів навички систематичної праці, виховує відповідальність за результати навчання.

Надзвичайно велику увагу приділяє національній спрямованості навчально-виховного процесу в початкових класах. Працює над тим, щоб школярі оволоділи культурою народу, пізнали самобутність української нації, вчилися продовжувати культурно-історичні традиції і звичаї свого народу.

Реалізуючи завдання Державного стандарту початкової загальної освіти, будує навчально-виховний процес на засадах особистісно-зорієнтованого, компетентнісного підходів.

Бере активну участь у роботі міського методичного об’єднання вчителів початкових класів. Постійний автор публікацій на сайті «Методичний портал».

Користується повагою серед колег, батьків, учнів.


Дудник Лідія Михайлівна

вихователь групи подовженого дня

/Files/images/IMG.jpgКваліфікаційна категорія: "спеціаліст вищої категорії"

Освіта: Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського, 2008 р., вчитель української мови і літератури, практичний психолог.

Дудник Лідія Михайлівна проявляє достатній професіоналізм, володіє сучасними формами, методами виховання, програмно-методичні матеріали і документи щодо змісту та організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня. Постійно знайомиться з нормативним забезпеченням виховної роботи.

Під час підготовки до роботи в групі продовженого дня використовує сучасну методичну літературу, продумує структуру і форми організації навчально-виховного процесу. На заняттях із самопідготовки щоденно опрацьовує письмові завдання, читає тексти з літератури та інших предметів, підбирає запитання, щоб перевірити засвоєння учнями навчального матеріалу. Багато працює над виробленням в учнів самостійності в роботі.

Забезпечує збереження і зміцнення здоров’я вихованців групи продовженого дня. З цією метою багато уваги приділяє фізичному вихованню дітей. Проводить спортивні години, прогулянки, рухливі ігри.

Залучає дітей до занять у спортивних секціях та гуртках.

Вивчає індивідуальні здібності, інтереси й нахили учнів групи продовженого дня, їхню поведінку в сім’ї, взаємини учнів з батьками.

Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, гуманізму, доброти, працелюбства.

Постійно підвищує свій професійний та фаховий рівень.

Користується повагою колег, учнів, батьків школи.


Дьяченко Світлана Валеріївна

вихователь групи подовженого дня

/Files/images/vesna2023/изображение_viber_2023-04-07_16-54-12-629.jpg Кваліфікаційна категорія:спеціаліст

Дьяченко Світлана Валеріївна добре володіє ефективними формами організації освітнього процесу у групі продовженого дня, має достатню науково-теоретичну та методичну підготовку. Старанно готується до занять, використовує методичну літературу, продумує їх структуру та форми проведення.

Планує і проводить з учнями корекційно - розвивальну роботу на основі вивчення їх індивідуальних особливостей.

Проводить повсякденну роботу, яка забезпечує створення умов для соціально-психологічної реабілітації учнів, їх соціальної та трудової адаптації. Велику увагу приділяє формуванню в учнів ціннісних орієнтацій. Проводить заходи спрямовані на збереження та зміцнення здоров’я учнів, на їх психічний та фізичний розвиток, набуття навичок здорового способу життя. Сприяє активному відпочинку дітей. З цією метою багато уваги приділяє фізичному вихованню учнів. Проводить різноманітні за змістом спортивні години використовуючи різні види фізичних вправ та рухливі ігри.

Під час підготовки до роботи в групі продовженого дня використовує сучасну методичну літературу, продумує структуру і форми організації освітнього процесу. На заняттях із самопідготовки щоденно опрацьовує письмові завдання, читає тексти з літератури та інших предметів, підбирає запитання, щоб перевірити засвоєння учнями навчального матеріалу. Багато працює над виробленням в учнів самостійності в роботі.

Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі: гуманізму, доброти, працелюбства.


Стасюк Олена Станіславівна

вчитель початкових класів

/Files/images/2023/7.jpg Освіта:Вища,Миколаївський державний педагогічний інститут ім. Белинського, 1994 р. , вчитель початкових класів.

Кваліфікаційна категорія:«спеціаліст вищої категорії».

Педагогічне звання:Вчитель-методист.

Стасюк О.С. працює у Миколаївській загальноосвітній школі I – III ступенів № 17 на посаді вчителя початкових класів з 1994 р. За час роботи досягла високого професійного рівня, зарекомендувала себе як творчий, ініціативний вчитель.

Володіє ефективними методами і прийомами формування і розвитку спеціальних і загально навчальних компетентностей молодих школярів. Майстерно активізує пізнавальну діяльність учнів, прищеплює інтерес до навчання, впроваджує завдання проблемного, пошукового характеру, формує в учнів навички самостійної роботи, самоаналізу і самоконтролю. Забезпечує мотивацію учіння, використовуючи цікавий матеріал, дидактичні ігри, ілюстрації, вправи, що передбачають цікавий для учнів процес виконання. На уроках, під час проведення позаурочних заходів Стасюк О.С. панує атмосфера співробітництва, діалогу, взаємодії.

Велику увагу вчитель приділяє розвитку творчих здібностей вихованців з урахуванням вікових та психологічних особливостей кожного, виховує любов до Батьківщини, повагу до рідної мови, культури, традицій українського народу.

Стасюк О.С. дає учням глибокі знання, навантажуючи їх посильною розумовою працею, формуючи самоосвітні компетентності. В своїй роботі активно використовує інформаційно-комунікативні технології, впроваджує медико-педагогічну технологію « ПіснеЗнайка», брала участь у міжнародному форумі «Гармонія інтелекту та здоров’я» у м. Києві.

Як класний керівник працює в тісному контакті з батьками своїх учнів, користується їхньою повагою, підтримкою.

Стасюк О.С. бере активну участь у роботі педагогічної ради школи, очолює методичне об’єднання вчителів початкових класів, працює в заочній школі для обдарованих дітей «Надія».

Власним досвідом ділиться з колегами, має багато публікацій в педагогічних газетах і журналах, інтернет - виданнях.

Ерудиція, тактовність, відповідальність – складові її авторитету серед колег, батьків, учнів.


Зуєва Наталія Олександрівна

вчитель початкових класів

/Files/images/2023/11 (1).jpg

Освіта:Вища, Миколаївський державний педагогічний університет ім. В.О. Сухомлинського, 2000 р., вчитель початкових класів.

Кваліфікаційна категорія:«спеціаліст вищої категорії».

Педагогічне звання:«старший учитель»

Зуєва Наталія Олександрівна - творчий досвідчений вчитель, який добре володіє інноваційними освітніми методами й технологіями, активно їх використовує у своїй роботі. Особливо ефективно застосовує технології творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів. Формує навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці.

Добре володіє методикою викладання всіх предметів у початкових класах. Віддає перевагу інтерактивним методам навчання, які створюють атмосферу творчої невимушеності й допомагають кожній дитині вивчити свої можливості. Завдяки ефективному використанню цих методів, учитель досягає засвоєння на уроці учнями необхідних знань, відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти. Застосовує різні засоби активізації розумової діяльності учнів, залучає їх до пошукової роботи. Її уроки завжди цікаві, добре продумані, насичені, з вдало підібраною наочністю та різноманітним дидактичним матеріалом. На уроці створює ігрову атмосферу, що розвиває пізнавальний інтерес і активність учнів, знімає втому, дозволяє втримати увагу. Використовує в своїй роботі нестандартні уроки: урок-подорож, урок-гра, урок-казка, урок - КВК.

Зуєва Наталія Олександрівна забезпечує високу якість навчання школярів. Переважна більшість її вихованців має високий та достатній рівень навчальних досягнень. Добре читають, володіють обчислювальними навичками, уміють самостійно застосовувати на практиці набуті теоретичні знання.

Користується авторитетом серед батьків, учнів, колег по роботі.


Дашковська Ганна Геннадіївна

вчитель початкових класів

/Files/images/2023/Ганна.jpg
Кваліфікаційна категорія:
«спеціаліст вищої категорії»

Педагогічне звання : "старший учитель".

Пошук – зміст педагогічного життя вчителя. Свобода у творчості, всьому – любов!

Педагогічне кредо - Люби дитину, вір у неї, знай, розумій її.

Через любов до дітей, віру в їх можливості , допомагати кожній дитині йти власним шляхом саморозвитку

Ганна Геннадіївна намагається знайти такі шляхи вдосконалення освітнього процесу, що сприяли б самовираженню учнів, їх особистісно-ціннісному ставленню до навчання, вмінню виконувати творчі завдання, бути успішним у житті.

Пані Ганна створює сприятливо - стимулююче середовище для дитини, яке пробуджує та забезпечує спільний зріст усіх його головних сил, через розвиток творчого інтересу, ситуації емоційного переживання та вибору, самостійної дослідницької діяльності.

Вчитель майстерно поєднує та активно впроваджує такі сучасні педагогічні інструменти , як STEM-освіта, розвиток критичного мислення, проєкну та здоров’я збережувальну технології, «Театральну педагогіку» тощо.


Андрусенко Ірина Сергіївна

вчитель початкових класів

/Files/images/2023/43069841_290980298176096_8734965522937937920_n (1).jpg Освіта: Вища, Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст ІІ категорії

Андрусенко Ірина Сергіївна активна та прогресивна вчителька, яка працює над розвитком здібностей, творчого мислення дитини, над формуванням уміння працювати колективно і самостійно, доводити розпочату роботу до кінця, отримувати задоволення від своєї роботи. Енергійний вчитель, який уміє зацікавити і захопити дітей. Добре володіє методикою викладання всіх предметів.

На своїх уроках використовує ріноманітні методи і форми роботи. Особливу увагу приділяє інтерактивним методам навчання, що дають змогу зацікавити дітей і змотивувати до навчання, розкрити їх здібності.


Будулуца Карина Василівна

вчитель початкових класів

/Files/images/10__klas/Карина.png Кваліфікаційна категорія:спеціаліст першої категорії.

Творче ставлення до роботи Будулуци К.В. забезпечує високу якість навчання школярів.

Надає освітні послуги, спрямовані на задоволення освітніх потреб учнів. Сприяє розвитку дітей з особливими освітніми потребами, поліпшенню їхнього психоемоційного стану. Стимулює розвиток соціальної активності дітей, сприяє виявленню та розкриттю їхніх здібностей. Забезпечує рівень загальноосвітньої підготовки у відповідності до вимог Державного освітнього стандарту.

Вміло поєднує навчання і виховання учнів, добре знає їх психологію та вікові особливості, виховує повагу до батьків, вчителів.

Застосовує нестандартні форми проведення уроку. Вміє оптимально поєднувати вибір репродуктивних і проблемно-пошукових, словесних і практичних методів. Раціонально добирає групові та індивідуальні форми роботи на уроці. Використовує сучасні інформаційні технології навчання, можливості інтернету. При актуалізації опорних знань часто проводить інтерактивні вправи.

Вдало використовує методи компетентнісного орієнтованого підходу до організації освітнього процесу в початковій школі, володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів.

Дотримується педагогічної етики, поважає гідність особистості дитини. Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

Користується заслуженим авторитетом серед учнів, вчителів та батьків.Корольова Ганна Сергіївна

вчитель початкових класів

/Files/images/10__klas/DSC_8788.png Кваліфікаційна категорія:спеціаліст першої категорії

Корольова Ганна Сергіївна добре володіє методикою викладання всіх предметів у початкових класах. Віддає перевагу інтерактивним методам навчання, які створюють атмосферу творчої невимушеності й допомагають кожній дитині вивчити свої можливості. Завдяки ефективному використанню цих методів, учитель досягає засвоєння на уроці учнями необхідних знань, відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти. Застосовує різні засоби активізації розумової діяльності учнів, залучає їх до пошукової роботи. На уроці створює ігрову атмосферу, що розвиває пізнавальний інтерес і активність учнів, знімає втому, дозволяє втримати увагу. Використовує в своїй роботі нестандартні уроки.

Систематично працює над підвищенням свого фахового рівня через самоосвіту та співпрацю із колегами, ознайомлюється з передовим педагогічним досвідом з викладання предмету, інноваційними технологіями.

Як класний керівник багато працює з учнями, організовує цікаві пізнавальні виховні заходи, залучає дітей до участі в загальношкільних заходах.

Підтримує тісний зв’язок з батьками.

Користується авторитетом серед батьків, учнів, колег.


Грищук Тетяна Миколаївна

вчитель початкових класів

/Files/images/10__klas/поч.кл.png Кваліфікаційна категорія: спеціаліст.

За час роботи у закладі Грищук Тетяна Миколаївна зарекомендувала себе як компетентний учитель, кваліфікований спеціаліст, який володіє ефективними методами навчання, має достатню науково –теоретичну підготовку, володіє методикою викладання. Забезпечує умови для засвоєння учнями освітніх програм на рівні обов'язкових державних вимог. Уроки проводить з урахуванням вікових та психологічних особливостей школярів, відповідно до сучасних вимог організації освітнього процесу.

Вміло використовує методи компетентно орієнтованого підходу до організації освітнього процесу на уроках, володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів, формує навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці. Вдало використовує ситуативні і тематичні малюнки та картини, схеми, таблиці, роздатковий матеріал для парної, групової та індивідуальної роботи. Добре поєднуються індивідуальні і колективні форми роботи, різні ігри. Особливого значення надає практиці інтегрованого навчання.

Вміє оптимально поєднувати вибір репродуктивних і проблемно – пошукових, словесних і практичних методів.

Головну увагу у виховній роботі з класом звертає на формування в учнів поваги до принципів загальнолюдської моралі, батьків, культурно – національних, духовних, історичних цінностей України.

Користується авторитетом серед учнів, батьків, педагогів школи.


Щербова Галина Леонідівна

вчитель початкових класів

/Files/images/vesna2023/изображение_viber_2023-03-18_09-34-47-979.jpg Кваліфікаційна категорія:«спеціаліст вищої категорії»

Педагогічне звання :"старший учитель".

Щербова Г.Л. надає освітні послуги, спрямовані на задоволення освітніх потреб учнів. Сприяє розвитку дітей з особливими освітніми потребами, поліпшенню їхнього психоемоційного стану. Стимулює розвиток соціальної активності школярів, сприяє виявленню та розкриттю їхніх здібностей. Забезпечує рівень загальноосвітньої підготовки у відповідності до вимог Державного освітнього стандарту.

Вміло поєднує навчання і виховання здобувачів освіти, добре знає їх психологію та вікові особливості, виховує повагу до батьків.

Застосовує нестандартні форми проведення уроку. Вміє оптимально поєднувати вибір репродуктивних і проблемно-пошукових, словесних і практичних методів. Раціонально добирає групові та індивідуальні форми роботи на уроці. Використовує сучасні інформаційні технології навчання, можливості інтернету. При актуалізації опорних знань часто проводить інтерактивні вправи.

Вдало використовує методи компетентнісного орієнтованого підходу до організації освітнього процесу в початковій школі, володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей здобувачів освіти.

Дотримується педагогічної етики, поважає гідність особистості школяра. Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність.

Користується авторитетом серед учнів, батьків, працівників закладу.


Назаренко Яна Вадимівна

вчитель початкових класів

/Files/images/2023/Назаренко Я. В,.jpg Освіта: вища, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського 2019 р., магістр початкової освіти.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст

Педагогічне кредо: ««Подаруй дітям радість і любов. І тоді ти станеш добрим чарівником!»

Назаренко Яна Вадимівна працює у нашій школі на посаді вчителя початкових класів з 2019 р. за програмою Нової Української Школи за редакцією О. Я. Савченко. За час роботи зарекомендувала себе як творчий, ініціативний вчитель. Володіє ефективними методами та прийомами навчання, прищеплює інтерес до навчання, формує в учнів навички самостійної роботи та самоаналізу.

Як класний керівник тісно співпрацює з батьками своїх учнів, користуючись їхньою повагою та підтримкою.

Кращими якостями вчителя є відповідальність, справедливість, любов до дітей.


Дивіза Марія Василівна

вчитель початкових класів

/Files/images/2023/image_6483441.JPG Кваліфікаційна категорія: молодший спеціаліст

Марія Василівна розробляє та проводить психологічні тренінги з дітьми задля згуртування учнів та створення доброзичливої атмосфери у класі, де кожен учень почуває себе комфортно та заохочується до активної участі в навчальному процесі.

У своїй діяльності використовує інтерактивні методи та технологій у навчальному процесі, розвиває індивідуальні підходи до навчання.

Відкрита до спілкування з батьками та знаходить індивідуальний підхід до кожного з них. Вірить, що співпраця між батьками та вчителем є важливою складовою успіху учня.


Красова Марина Сергіївна

вчитель початкових класів

/Files/images/vesna2023/Screenshot_2023-03-04-20-11-30-851_com.miui.gallery.jpg Освіта: вища, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 2018, вчитель початкових класів.

Кваліфікаційна категорія : спеціаліст

Педагогічне кредо: «Любити свого учня всяким: талановитим чи не дуже, веселим чи сумним, спокійним чи непосидючим…»

Красова Марина Сергіївна у нашій школі працює на посаді вчителя початкових класів з 2020 р. за програмою НУШ за редакцією О.Я. Савченко в класі корекції.

На уроці створює ігрову атмосферу, що розвиває пізнавальний інтерес і активність учнів, знімає втому. Проводить тренінги для розвитку уваги та пам’яті у дітей із затримкою психічного розвитку. Основними напрямками виховної роботи є: розвиток особистості, взаєморозуміння, творчість, патріотизм.

Працює в тісному контакті з батьками, надає консультативну допомогу з питань навчання, виховання.


Асєєва Анастасія Володимирівна

Вчитель початкових класів

/Files/images/vesna2023/DA6CE95B-2886-415C-9B73-D46140636E24.jpeg Освіта:вища, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського 2019 р., магістр початкової освіти.

Кваліфікаційна категорія:спеціаліст

Асєєва Анастасія Володимирівна володіє і вміло використовує інноваційні технології та новітні методики НУШ в освітньому та виховному процесі.

Анастасія Володимирівна поважає кожного учня , вміє слухати і вірить в успішність всіх дітей.

Приділяє велику увагу співпраці з батьками, підтримує постійну комунікацію з ними,щоб якнайкраще розвинути здібності, таланти та можливості кожної дитини.


Вінтовкін Сергій Олександрович

керівник вокально-інструментального гуртка

/Files/images/2023/01.1.JPG Освіта:Вища, Київський державний інститут культури ім. О.Є. Корнійчука,1987 р., культурно-освітня робота

Вінтовкін Сергій Олександрович проявляє в роботі високий професіоналізм, використовує диференційований та індивідуальний підхід, володіє сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної роботи та їх якісним застосуванням. Використовує інноваційні технології при організації гурткової роботи. Вміє організовувати сприйняття і осмислення навчального матеріалу, аналізує та контролює ступень його засвоєння.

Основні прийоми і засоби, які використовує Сергій Олександрович на заняттях гуртка, спрямовані на активізацію творчої діяльності гуртківців, створення емоційного комфорту на заняттях. Керівник гуртка пробуджує в дітей бажання творчо мислити, дає їм можливість виявити самостійність. Сергій Олександрович прагне, щоб заняття дітям приносили моральне, творче задоволення, намагається відразу включити кожну дитину у творчий процес, завжди шукає шляхи, щоб викликати у дітей живий інтерес до виконання завдання. Вдало використані ігрові моменти підсилюють пізнавальний інтерес гуртківців до занять естрадною творчістю, пробуджують творчу уяву, фантазію. Особливу увагу звертає на впровадження методик проведення гурткових занять через роботу над розвитком музичного слуху, почуття ритму, вокальних навичок: звукоутворення, дихання, чистоти інтонацій кожного гуртківця.

Гуртківці приймають активну участь в різноманітних шкільних заходах, творчих конкурсах школи, району, міста, відзначаються грамотами і дипломами.

Вінтовкін С.О. дотримується педагогічної етики, поважає гідність учнів, користується повагою серед учнів, батьків, коллег.


Гнатюк Альона Миколаївна

педагог-організатор

/Files/images/vesna2023/Великохатько.png Кваліфікаційна категорія:спеціаліст


Кiлькiсть переглядiв: 3061